Nollvision mot mäns våld mot kvinnor nu - kvinnor måste överleva!

04:e maj 2022

2021 mördades 15 kvinnor av män de hade eller hade haft en relation med. 2022 ser våldet redan ut att nå nya katastrofala nivåer. Vi kan inte vänta med att agera medan vi räknar kvinnoliv som går till spillo.

Nu krävs att alla gör sitt allra yttersta och tar sitt ansvar hela vägen fram, för att inte en kvinna till ska dödas. Nu måste mäns våld mot kvinnor bli en valfråga.

Här är Unizons krav, i debatt i Aftonbladet idag:

  • Lokala haveriutredningar av varje enskilt fall – var och en som har ansvar för liv och död i kvinnans och förövarens närmiljö måste nu göra haveriutredningar och se vad man kunnat göra för att rädda kvinnors liv.
  • Offensiva åtgärder mot förövare. Arbeta systematiskt mot den här typen av grovt kriminella, som man gör mot annan typ av grov brottslighet. Kvinnor tvingas leva gömda för att samhället inte förmår hålla förövare ansvariga för sina brottsliga handlingar. Rättsvårdande myndigheter måste använda alla tillgängliga tvångsmedel för att begränsa förövarnas möjlighet att fortsätta utöva våld.
  • Samtliga åtgärder i regeringens åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor måste finansieras.
  • Följ upp – myndigheter måste göra systematisk uppföljning i de förslag som lagts fram. Myndigheter och chefer, anställda i alla led måste visa en uppsträckning och en beredskap. Man måste leverera resultat.
  • Regeringen måste ge polisen i uppdrag att löpande sammanställa data över mäns våld mot kvinnor, och specifikt mördade kvinnor. Sedan 2016 bistår polisen på uppdrag av regeringen med statistik över bekräftade skjutningar – samma måste gälla för våld mot kvinnor.
  • Skydda kvinnor till varje pris – kvinnofrid måste få kosta. Kvinnor måste få stöd och skyddat boende på en säker plats med medmänsklighet där kunskap och erfarenhet finns. Den platsen finns på Unizons jourer.

Unizon fortsätter kräva en nollvision mot mäns våld mot kvinnor. Människor i Sverige bryr sig om kvinnors och barns liv.

Nu måste mäns våld mot kvinnor bli en valfråga!

Läs hela debatten här: https://www.aftonbladet.se/.../unizon-morden-pa-kvinnorna...