Nu är det som vi har straffrihet för våldtäkt

22:e jan 2019

Dags för en kraftfull politik som gör att mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer upphör! Här är jourrörelsens kravlista till nya regeringen.

 

Debattartikel i Aftonbladet 22 januari 2019.


Mäns våld mot kvinnor kostar samhället minst 43 miljarder kronor om året, vilket är ungefär lika mycket som hela rättsväsendet kostar samhället årligen.

Jämställdhet var väljarnas tredje viktigaste valfråga. I Sveriges jämställdhetspolitik ingår målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Att mäns våld mot kvinnor upphör är således en förutsättning för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män politiskt, socialt och ekonomiskt. 
Men trots väljarnas prioriteringar, kostnaderna för skattebetalarna och att miljontals modiga kvinnor och tjejer världen över under hashtagen #metoo berättade om erfarenheter av mäns och killars våld har konkreta politiska förslag om mäns ansvar och kvinnors rätt till frihet från våld lyst med sin frånvaro.

Mäns våld mot kvinnor är en pågående verklighet, både före och efter #metoo, och tusentals kvinnor engagerar sig årligen på Sveriges kvinnojourer och tjejjourer för att stötta och skydda de allt för många kvinnor och barn som tvingas fly sina hem på grund av pappas eller styvpappas hot, skrik, slag, våldtäkter och livsfarliga våld mot mamma.
Unizons tjej- och ungdomsjourer är landets största aktör för stöd på nätet och möter många av de tjejer som utsätts för killars sexuella våld och ofredanden både i skolan och i relationer.

Det faktum att var tredje ung tjej utsattes för sexualbrott under 2017, att det i princip råder straffrihet för våldtäkt och sexuella övergrepp och att kvinnor år efter år fortsätter mördas av män kända för samhället i ett av världens minst ojämställda länder är ovärdigt ett samhälle med högt ställda jämställdhetsambitioner. 

Dessa faktum måste föranleda skarpa politiska förslag i stället för en verklighetsfrånvänd  debatt om skiljelinjen mellan hårdare straff kontra förebyggande arbete. I denna partipolitiska debatt saknas en viktig sanning som på riktigt skulle hjälpa kvinnan som blivit våldtagen, femåringen som gömmer sig i garderoben när pappa skriker och slår mamma och tjejen vars kille vill strypa henne när de ska ha sex. 
Den är: För att våldet ska upphöra behövs både att förövare döms och får straff som speglar våldsbrottens allvarlighetsgrad – och ett omfattande, strukturerat och långsiktigt förebyggande arbete som når alla, både vuxna och barn.  

Sveriges regering har nu möjlighet att prioritera en kraftfull politik som gör att mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer upphör. Vi ser fram emot samarbete, här är jourrörelsens kravlista:

Ett helhetsarbete mot sexuellt våld med förebyggande arbete såväl som straffskärpningar. 
► Inför en rättsgaranti där våldtäkt ska utredas inom rimlig tid och med de resurser i form av kunskap, erfarenhet och pengar som krävs.
► Skärp straffen för sexualbrott.
► Utbilda rättsväsendet.
► Ett strukturerat våldsförebyggande arbete med kön- och maktperspektiv ska nå alla unga i skolan för att förebygga sexuella övergrepp och kränkningar.

Frihet från porr – att förhindra spridningen av porr är avgörande för arbetet mot mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer.
► Sex- och samlevnadsundervisningen ska ha ett kritiskt perspektiv på porr, med kunskapsutveckling för alla i skolan om pornografins skadeverkningar. 
► Inför åldersverifikation för internetporr.
► Modernisera sex- och samlevnadsundervisningen så att den förebygger sexuella övergrepp och främjar jämställdhet med hjälp av ett kritiskt och kunskapsunderbyggt förhållningssätt till porr.
► Förskola, skola, fritids, ungdomsgårdar och andra miljöer där barn och unga vistas ska vara porrfria. Nationella riktlinjer krävs.
► Kompetensutveckla hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet och alla andra aktörer i samhället som på något sätt möter barn och unga.

Kvinnohat som grund för hatbrott.
► Sexistiska och kvinnohatande motiv ska innebära straffskärpning.  Mäns dödande av kvinnor ska definieras som femicide när motivet är kvinnohat.

Säkra barns grundläggande rättighet att inte utsättas för våld.
► Gör det straffbart att utöva våld inför ett barn. 
► Vårdnadshavare ska förlora vårdnaden om barn om de mördar eller döms för grovt våldsbrott mot den andra föräldern. 
► Mäns våld gör tusentals barn hemlösa varje år, stärk besittningsskyddet för kvinnor utsatta för våld, garantera förturer till allmännyttans bostäder och bygg bostäder som ensamstående kvinnor har råd att bo i.

Säkra de idéburna kvinno- och tjejjourerna 
► Permanenta långsiktiga statsbidrag till kvinno- och tjejjourerna som bättre kommer våldsutsatta kvinnor och barn till del.
► Mäns våld mot kvinnor är ingen vinstaffär, jourerna ska undantas upphandling och politiken ska fortsatt främja idéburna offentliga partnerskap mellan kommuner och idéburna organisationer. 


Zandra Kanakaris, förbundsordförande Unizon
Olga Persson, generalsekreterare Unizon 

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödorganisationer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Varje år har jourerna över 90 000 stödkontakter.