Öronmärk regeringens 100 miljoner till kvinnor och barn

09:e apr 2020

Det krävs mer pengar och högre ambitioner. Det krävs också att våga öronmärka dessa pengar till just kvinnor och barn, skriver Unizon.

Olga Persson generalsekreterare och Zandra Kanakaris ordförande Unizon.

 

I måndags varnade FN:s generalsekreterare António Guterres för det som vi och andra kvinnorättsorganisationer kunnat förutse sedan länge – nämligen en fruktansvärd global ökning av mäns våld mot kvinnor och barn i hemmet de senaste veckorna.

Detta på grund av den ekonomiska och sociala kollaps som vuxit fram i coronavirusets spår.

Guterres uppmanade regeringar runtom i världen att inte glömma skyddet av kvinnor när olika insatser görs för att stävja konsekvenserna av corona.

Förra veckan beslutade Sveriges regering att satsa 100 miljoner extra till barn- och kvinnorättsorganisationer. 

Unizon välkomnar denna ytterst nödvändiga satsning.

Det är avgörande att hela samhället uppmärksammar att kvinnor och barn är riskgrupper i coronapandemin, och att den idéburna jourrörelsen är avgörande för att vårt välfärdsystem ska fungera.

Kvinnor och barn som utsätts för mäns våld behöver både det offentligas stöd och särskilda specialistverksamheter, som kvinno- tjej- och ungdomsjourerna.

Den globala kvinnojoursrörelsens verksamheter utför ett arbete som räddar liv.

Verksamheterna är per definition samhällsbärande. Regeringar, kommuner och regioner måste definiera kvinnojourerna som sådana och involvera dem i krisberedskapsarbetet och verksamheterna måste resurssättas som de unika verksamheter de är.

Kvinnojourerna behöver flexibla, extra resurser i det akuta skedet och långsiktiga resurser för att rusta inför kommande behov när de ekonomiska konsekvenserna blir ännu mer synliga i samhället.

Resurserna måste även ta i beaktande att i princip alla som arbetar på jourerna är kvinnor och därmed oproportionerligt drabbade när skolor stängs och barn och äldre anhöriga ska få vård och omsorg.

Vi hoppas nu att vår regering tar sin extra budgetsatsning på 100 miljoner på allvar.

För det är allvar nu. Kvinnor och barn utsätts globalt, nationellt och lokalt.

Bekämpandet av mäns våld mot kvinnor kostar, och de 100 miljonerna är välkomna och kommer att komma väl till användning ute på jourerna.

Men det krävs både mer pengar och högre ambitioner om regeringen menar allvar. Det krävs också att våga öronmärka dessa pengar till just kvinnor och barn.

Unizon vill se långsiktiga lokala överenskommelser (som inkluderar finansiering) och förstärkt samarbete mellan kommuner och ideella kvinno- och tjejjourer.

Vi vill se både breda och riktade satsningar på våldsförebyggande arbete med ett makt- och genusperspektiv: Program i skolor för barn och unga, långsiktigt stöd till kvinnor och barn som utsatts, och förövarbehandling för att förhindra att män söker upp nya kvinnor och barn att utöva våld mot.

De kvinnor och barn vi stöttar och skyddar är riskgrupper när samhället är i kris. 

Därför vill vi att jourernas verksamhet definieras som samhällsviktiga verksamheter och att de som arbetar på kvinnojourerna har ett samhällsbärande yrke.

Vi vill att de kunskaper och expertresurser som finns i den organiserade jourrörelsen börjar användas i beslutsfattande organ. 

När människor uppmanas att hålla sig hemma, att inte gå till arbetet, att inte träna tillsammans med andra, minskar möjligheten för omgivningen att agera vid oro och möjligheterna för våldsutsatta att söka stöd minskar.

Vuxna, barn och tonåringar spenderar mycket tid på nätet, där många unga tjejer utsätts för sexuella övergrepp.

Våra verksamheter arbetar natt och dag för att vara tillgängliga och håller öppet som vanligt, vi skalar upp och vi flyttar resurserna dit de behövs mest. 

De 100 miljonerna är inte fördelade än, men vi hoppas regeringen vågar öronmärka dem där de just nu behövs mest – hos kvinnorna och barnen.