Sexköpslagen är inget hinder

20:e dec 2013

SKR och Sveriges Kvinnolobby svarar RFSU på Dagens Arena 20 december 2013.

Nej, nu får RFSU förklara sina motiv till att kritisera sexköpslagen, samt på vilket sätt de menar att den ”missar det viktiga förebyggande arbetet” och ”lämnar unga sexsäljare åt sitt öde”. (Sexköpslagen lämnar unga sexsäljare åt sitt öde).

Att jobba förebyggande mot sexköp handlar om att minska efterfrågan, punkt slut. Alltså är sexköpslagen förebyggande i sig. Andelen män som uppger att de köpt sex hade tio år efter förbudets införande sjunkit från1 av 8 till 1 av 13. Vidare påverkar förbudet samhällets syn på vem som bär ansvaret för sexköpen och dess konsekvenser, vilket är en viktig förutsättning både för ett framgångsrikt stödjande och förebyggande arbete. Sexköp erkänns som en våldsutövning, handel med människor och ett brott mot mänskliga rättigheter.

Vi är nyfikna på hur RFSU, Sveriges största sexualupplysningsorganisation, arbetar förebyggande mot sexköp. Pratar de med unga killar om att det är olagligt att köpa sex? Hur föreslår de att sexualundervisningen ska beröra att betala för eller byta sig till sex? Vad säger de unga som de träffar om de här frågorna? Varför ges inga exempel från RFSU:s egen verksamhet och på hur sexköpslagen är ett hinder i detta arbete?

Inom SKR, med flera av Kvinnolobbyns medlemsorganisationer, finns verksamheter med stor erfarenhet av att möta unga av alla kön med erfarenheter av prostitution, eller att ha sex mot ersättning som de själva ofta definierar det. Den åttonde januari 2014 utökar SKR:s medlemmar Novahuset och 1 000 möjligheter sitt stöd till unga i prostitution, med en särskild stödchatt för just denna målgrupp. Vi delar absolut inte uppfattningen att en lag som kriminaliserar de – oftast vuxna män – som köper sex av unga är ett hinder i stödet av unga personer i prostitution, tvärtom.

Dock krävs mer än lagstiftning för att förbättra arbetet mot sexköp. SKR och Sveriges Kvinnolobby föreslår bland annat:

  • Förbättrat stöd till de som vill lämna prostitutionen.
  • Åtgärder för att motverka sexköp och prostitution måste bättre inkludera eller särskilt rikta sig till hbt-personer. Det gäller lagstiftningen såväl som stödjande och förebyggande insatser.
  • Fortsätta satsningar att förebygga att unga hamnar i prostitution med särskilda satsningar på unga som använder sex som självskadebeteende och hbt-personer,.
  • Satsningar på att förebygga att unga blir sexköpare, med särskilt fokus på killar och normer för maskulinitet.
  • Kriminalisering sexköp som svenska medborgare gör sig skyldiga till utomlands.

Vi förutsätter att RFSU, liksom vi, utgår från ett normkritiskt perspektiv. RFSU verkar dock ha fastnat i att gång på gång peka ut de som bryter mot normen och drabbas av den, istället för att kritisera själva normen. Normen i sammanhanget är ju de killar och män som köper sex eller har tillåtande attityder till att andra gör det. Och denna norm kommer vi väl ändå åt bäst genom att ha en lag som kriminaliserar handlingen och som kan användas som utgångspunkt i mötet med unga.

Det finns ingen motsättning mellan att synliggöra de vuxna män som köper sex, och att majoriteten av personerna i prostitution är kvinnor och barn, och samtidigt lyfta den särskilda utsatthet som unga killar – ofta både hbtq-personer och barn – i prostitution drabbas av.

Om inget av det RFSU kräver står i motsättning till sexköpslagen, vad är då drivkraften i att beskylla den för än det ena än det andra? Bottnar kritiken istället i ett motstånd mot själva förbudet – denna hörnsten i det svenska jämställdhetsarbetet och allas rätt till sin egen kropp?

Det kommer alltid finnas personer och organisationer som hävdar sin och andras rätt att sälja sex och därför är kritiska mot förbud mot sexköp. Dem får vi helt enkelt fortsätta att påminna om att över en miljon personer, mestadels kvinnor och barn, just nu utnyttjas i sexköpsindustrin.

Statsministern framstår till skillnad från RFSU som radikal och progressiv när han pekar på att alla män kan bidra mot människohandeln genom att inte köpa sex. På vilket sätt kan RFSU bidra?

 

Carina Ohlsson, ordförande, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR
Olga Persson, förbundssekreterare, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR
Zandra Kanakaris, vice ordförande, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR
Gertrud Åström, ordförande, Sveriges Kvinnolobby
Stephanie Thögersen, programansvarig, Sveriges Kvinnolobby