Svenska folket: Skydda unga från porr med lag

23:e sep 2020

Debatt i Aftonbladet 23 september 2020: Kantar Sifos undersökning visar att en klar majoritet av svenska folket vill ha lagstiftning för att begränsa spridningen av pornografi till barn under 18 år på internet. Siffrorna är en mycket kraftig signal till våra lagstiftare om att den fria spridningen av porr till barn och unga på nätet inte är acceptabel.

 

I dag släpper vi resultatet från en Sifo-undersökning om vad svenska folket tycker om att lagstifta för att begränsa spridningen av pornografi till barn under 18 år på nätet.

Undersökningen visar att en stor majoritet (71 procent) av svenska folket vill ha en sådan lagstiftning. I kategorin unga killar och tjejer 13–17 år uppger hela 79 procent att de vill ha lagstiftning som skyddar dem själva mot porren. Enbart 7 procent av de unga vill inte ha lagstiftning.

”Min pojkvän, han kommer ta livet av mig om det fortsätter såhär. Han utför brutala våldtäkter. Han har sjuka porrfantasier. Som han utför med mig, mot min vilja. Jag är så rädd.” skriver en tjej som sökt stöd hos Unga relationer, en av Unizons ungdomsjourer.

Och hon är inte ensam med sina erfarenheter. Vi som arbetar mot mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer har under många år larmat om den idag helt oreglerade internetporrens skadeverkningar.

Vi har alltid drivit frågan utifrån tjejers och kvinnors levda erfarenheter av mäns och killars våld.

Forskningen är tydlig med porrens påverkan och rapporter och undersökningar visar att sexuella övergrepp mot tjejer och unga kvinnor ökar.

Poliser och kriminologer som utreder sexualbrott berättar om att förövarna själva hänvisar till porren som inspiration till övergrepp.

Mottagningar för våldtagna larmar, barnmorskor larmar, vi som arbetat mot mäns våld mot kvinnor i över 40 år larmar och unga själva kallar sig en porrskadad generation.

Nu har vi dessutom svart på vitt att den allmänna opinionen, att svenska folket, säger ja, vi vill ha lagstiftning som begränsar spridningen av porr till barn under 18 år på internet. Vad mer krävs för att politiker ska lyssna och agera?  

Att 90 procent av kvinnor och tjejer mellan 13–79 år i Sverige vill ha lagstiftning ska räcka för att lagstiftare och beslutsfattare ska agera.

Det har alltid varit kvinnor som kämpat för lagstiftning som skyddar kvinnor och barn. Det är majoriteten tjejer och kvinnor som får ta konsekvenserna av mäns och killars porrskadade beteende. Det är främst kvinnor och tjejer som skadas i porrproduktionen.

Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning om sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter visar dessutom att 70 procent av kvinnor i Sverige inte heller tittar på porr, medan 70 procent av männen gör det.

Studier från de senaste åren visar lyckligtvis att porrkonsumtionen minskar totalt bland barn och unga. Fler unga tar självmant avstånd från porrens övergrepp och förnedring trots porrsajternas aggressiva marknadsföring.

Det som är djupt oroande är att gruppen som tittar ofta och mycket ökar lavinartat, från 10 procent av pojkarna 2004 till 25 procent 2018.

Folkhälsomyndighetens stora SRHR-undersökning visar också att 41 procent av alla killar mellan 16 och 29 år tittar frekvent på porr, det vill säga dagligen eller nästan dagligen.

Det är denna stora grupp som tittar varje dag som påverkas mest och som söker grövre och grövre material. Det är konsumenterna som gör att porrindustrin tjänar pengar på att exploatera människor och helt fritt sprida det till unga.

En lagstiftning som begränsar porrens skadeverkningar på barn under 18 år är det minsta vi kan begära fram till att vi får en lagstiftning som också skyddar och ger upprättelse för de kvinnor och flickor som utsätts i produktionen av porr.

Svenska folkets budskap till politikerna är tydligt – lagstifta mot porren nu!

Olga Persson, förbundsordförande Unizon
Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon

Unizon samlar över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Varje år har jourerna över 120 000 stödkontakter med framförallt kvinnor och tjejer.