Ut med porren från barnens klassrum

24:e nov 2017

Barn slår nu larm om sexuella trakasserier och övergrepp i skolan. De som utsätter är jämnåriga killar och manliga lärare. Vi är många som ser att arbete för att förebygga sexuella övergrepp behöver inkludera porren. I ljuset av #metoo och #tystiklassen finns en unik möjlighet för utbildningsminister Fridolin, gymnasieminister Ekström och barnminister Regnér att agera.

Samtidigt som vittnesmålen om mäns och killars sexuella övergrepp på skolelever strömmar fram har en snabbt växande skara föräldrar gått ihop för att kräva en #porrfribarndom. Vi har insett att det saknas porrfilter på hälften av Sveriges kommuners förskolor- och skolors digitala utrustning samt wifi-nätverk. Därmed har alltså våra barn fri tillgång till verbalt och fysiskt våldsam nätporr under skoltid. Nu kräver vi att alla Sveriges förskolebarn och skolbarn ska skyddas av ett adekvat porrfilter och att skolorna tar ett helhetsansvar mot porrens skadeverkningar. Alla barn är värda en #porrfribarndom.

”6 killar ’leker våldtäkt’ med mig i biblioteket. Omringar mig. ’Låtsasknullar’ mig. Skriker att jag är en liten hora. Ingen ingriper” berättar ett anonymt barn under #tystiklassen. Vittnesmålen känns igen från Unizons tjejjourers dagliga kontakter med unga som utsatts för sexuella övergrepp, många gånger i skolan. Jourerna och vi andra som har samtal med utsatta barn och unga vet att porren är central i mäns och killars sexuella övergrepp mot kvinnor och flickor.

Kriminolog Maria Dufva föreläser regelbundet för barn från nio år. Maria frågar alltid barnen vid vilken ålder de börjar se på porr, deras vanligaste svar är mellan sju och tolv år. Tjejer vittnar även om hur killarna kontinuerligt tjatar till sig sex på skolornas toaletter, vilket ju är ett sexuellt övergrepp, samt att de dagligen får ta emot verbala kränkningar som att bli kallad “hora” och att det som tjej är vanligt att få cirka två dickpics per dag skickade till sig av killar, vilket per definition är ett sexuellt ofredande. Så här ser vardagen ut för barnen.

Det är inte svårt att komma i kontakt med porren, det är snarare så att porren söker upp barnen bland annat genom sökordsoptimeringar utifrån enkla sökord som även små barn nyfiket söker på samt via exempelvis popup-reklam. Porr är givetvis inte hälsofrämjande för barn att exponeras för. Forskning visar dessutom att ju yngre man är ju större är risken att drabbas av ett beroende och tvångsbeteende. 

Vi föräldrar kräver att regeringen uppmanar skolor och förskolor att installera porrfilter på alla landets förskolors och skolors elektroniska enheter och wi-fi. Porrfilter är inte vattentäta, men ett viktigt sätt att minska barns tillgång till porr likt samhället gör med åldersgränser på t.ex. tobak, alkohol och online-spel. Ett porrfilter har även ett mycket viktigt signalvärde till barnen – att förskolor och skolor ska vara en porrfri zon som står för porrens raka motsats – nämligen antivåld, samtycke, jämställdhet och alla människors lika värde.

Även om barnens tillgång till porr begränsas i och med ett filter så ser vi ändå att porren i någon grad kommer nå barnen. Därför krävs ett helhetsarbete där skolor, förutom att tillämpa tekniska lösningar, även behöver säkerställa att all personal har en rutin för att tala om pornografi och de sexuella övergrepp som porren visar och kan orsaka. Vi ser att sex- och samlevnadsundervisningen behöver ha ett forskningsbaserat och kritiskt förhållningssätt till porr, samt att elever och skolpersonal kan hänvisa till skolans policy om någon konsumerar pornografi på skoltid i skolan eftersom detta de facto kränker barns grundläggande rättigheter att inte utsättas för eller bevittna våld.

Låt oss samverka mellan hem, skola och civilsamhälle för att göra Sveriges skolor till landets säkraste plats för barn och unga. Våra barn är värda en skola som främjar jämställdhet, förebygger sexuella övergrepp och garanterar en #porrfribarndom.

 

Julia-Desirée Obitian, initativtagare #tystiklassen
Disa Horner, initativtagare #tystiklassen
Emanuel Lantz, pappa, initiativtagare #porrfribarndom
Elsa Lantz, mamma, initiativtagare #porrfribarndom
Jenny Holmström, mamma, initiativtagare #porrfribarndom
Carl Rodling, pappa, initiativtagare #porrfribarndom
Maria Ahlin, ordförande Freethem, författare Visuell drog
Ulrica Stigberg, författare Visuell drog
Zandra Kanakaris, ordförande Unizon
Olga Persson, generalsekreterare Unizon
Linda Grådal, projektansvarig Treskablinoll
Elaine Eksvärd, grundare Treskablinoll
Peter Svensson, projektledare Juventas ungdomsjour
Nina Rung, kriminolog
Maria Dufva, kriminolog
Peter Söderström, Reality Check
Luis Lineo, ordförande MÄN
Elin Sundin, ordförande Fatta

 

Debattartikel i Aftonbladet 24 november 2017