Våld i nära relationer vanligast bland unga

03:e dec 2013

Under hösten har vi sett ett mycket efterlängtat och sällan skådat engagemang mot våldtäkter och sexuella övergrepp mot barn och unga. En stark opinion har satt press på politiker och öppnat ögonen på bred allmänhet. På ett kraftfullt sätt har uppmärksamheten kring en mängd enskilda fall skapat en helhetsbild där samhällets brister blivit tydliga.

Nu är det dags att ytterligare fördjupa bilden av verkligheten och synliggöra kopplingen mellan sexuellt våld och våld i nära relationer bland unga.  

Nyligen släpptes nya siffror från Ungdomsstyrelsen som bekräftar att unga tjejer inte bara är överrepresenterade som offer för sexualbrott, utan också för våld i nära relationer. Oftast är förövaren, i båda fallen, en jämnårig eller något äldre kille.

Att våld i nära relationer inte enbart är ett vuxenproblem bekräftas av våra tjejjourer och ungdomsjourer. I en nyligen genomförd enkät svarar 90 procent av jourerna att kontakter som rör våld i nära relationer är vanliga, även om de allra flesta frågor och funderingar rör sexuella övergrepp och våldtäkt. Ofta går de båda utsattheterna hand i hand.

En annan studie (Y-SAV) som nyligen presenterats slår fast att det finns ett motstånd inom samtliga EU-länder mot att betrakta sexuella övergrepp vid dejtande och inom relationer som våldtäkter. ”Detta drabbar framför allt tonårsflickor”, skriver bland andra Christian Diesen och Madeleine Leijonhufvud på DN Debatt.

Enligt Ungdomsstyrelsen spelar vänner och familj en bidragande roll i att underblåsa och ursäkta unga killars våld mot sina flickvänner (Unga och våld, 2013).

Sammantaget visar dessa erfarenheter och studier att vuxenvärlden blundar för ungas våld i nära relationer och inte ser sambanden mellan olika typer av våldsutsatthet. Debatten om trakasserier på internet är ett exempel på detta. Begrepp som ”näthat” osynliggör det faktum att den vanligaste kränkningen på nätet tjejer söker stöd för är att en pojkvän eller ett ex spritt eller hotat att sprida sexuella bilder på henne. Enligt våra jourer är internet ofta ytterligare ett sätt för honom att minska hennes livsutrymme, vilket är typiskt för våld i nära relationer.  

Hur ser ungas våld i nära relationer då ut? De tusentals berättelser SKR:s tjej- och ungdomsjourer tar del av varje år ger oss en unik insikt. Våldet följer samma mönster som i vuxnas relationer och utgörs förutom av sexuella övergrepp av olika slag av psykiskt våld som som kontroll och hot och fysiskt våld såsom knuffar, slag och strypgrepp.

”Tjejerna berättar om den klassiska normaliseringsprocessen från gullig uppmärksam romantisk tvåsamhet till allt mer kontrollerande svartsjuk hotfull våldsam relation. De är ofta kluvna till killarna och tycker synd om dem, förstår och ursäktar dem. En del tar dock stark ställning emot och står fast vid att det var rätt att lämna innan det gick för långt”, berättar Gunilla Berg på Juventas Systrar, Tjejjouren i Södertälje.

”Det kan handla om att tjejens partner tjatar eller hotar till sig sex eller andra saker som hon inte är bekväm med”, berättar Josefine Högström på Tjejjouren Huddinge.

”Det är väldigt vanligt med sexuella övergrepp i förhållandet, men också med kontroll och psykiskt våld genom mobil, sociala medier och annat. Killen sms:ar och ringer för att hålla koll på vad hon gör och vilka hon umgås med , och kan kräva att hon rensar bort vänner på Facebook”, berättar ungdomsjouren 1000 möjligheter i Stockholm.

”Man förminskar sig själv och säger att det inte är så farligt”, berättar Tjejjouren i Jönköping.

Trots att unga till och med är utsatta för våld i nära relationer i högre grad än vuxna (Ungdomsstyrelsen Fokus 13) är det något vuxenvärlden inte vill se.

Allvarliga händelser bagatelliseras och ursäktas som omogenhet och tonårsfasoner som kommer gå över av sig själv. Svartsjuka och kontrollbehov romantiseras, och ingår i föreställningarna av hur en kille i en heterosexuell parrelation ska vara.

Dessa normer måste ifrågasättas i tidig ålder, då kontrollbehov och ägandebegäret utgör själva kärnan i våldsutövandet, och också spelar en central roll i det dödliga våldet mot kvinnor.

Män kan utöva våld under en hel livstid mot olika personer i deras närhet utan att samhället ingriper. Att vissa män tillåts vara våldsamma i relation efter relation, ofta sedan ung ålder, får stora samhällsekonomiska konsekvenser och orsakar enormt lidande för enskilda individer.

SKR vill se:

  • En vuxenvärld som tar ungas våld i nära relationer på lika stort allvar som vuxnas våld i nära relationer.
  • En sex- och samlevnadsundervisningen med fokus på ömsesidiga och respektfulla relationer, och ifrågasättande av föreställningar för hur killar och tjejer är och ska vara.  
  • Fortsatt fokus på sexuellt våld, med en ökad medvetenhet om sambanden mellan olika typer av hot, kränkningar och våld som unga killar utsätter unga tjejer för.

 

Olga Persson, förbundssekreterare, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Zandra Kanakaris, vice ordförande Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Publicerad på Aftonbladet Debatt 3 december 2013.

 

I fokus i artikeln är killars våld mot tjejer i heterosexuella relationer. Det innebär inte att våld inte förekommer i ungas samkönade relationer eller att det inte är lika allvarligt. Utsattheten kan vara ännu större i hbtq-relationer, något våra jourer är väl medvetna om.