Våldsutsatta kvinnor ska inte tvingas in i hemlöshet

10:e nov 2015

Det är ett stort jämställdhetspolitiskt misslyckande att en kvinna år 2015 ska behöva riskera hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden för att hon väljer att lämna en våldsam partner, skriver Joanna Olsson från Unizonjouren Sollentuna kvinnojour.

I september slog Sollentuna kvinnojour ett rekord. Det var nämligen första gången vi var tvungna att neka så många som 14 våldsutsatta kvinnor en fristad på jourens skyddade boende. Orsaken var att boendet sedan länge var fullt. Vad som hände med kvinnorna vet vi inte. Vad som däremot är väl känt är att det ser likadant ut på flera håll i landet. Överfulla skyddsboenden är inget nytt fenomen. Läget är särskilt allvarligt i storstadsregionerna med inlåsningseffekter där våldsutsatta kvinnor inte kommer vidare från kvinnojour till permanent bostad. Kvinnojoursrörelsen har under flera års tid larmat om att bostadsbristen drabbar våldsutsatta kvinnor. I värsta fall medför bostadssituationen att kvinnan går tillbaka till den våldsutövande partnern för att slippa bli hemlös. Det leder också till att kvinnojourerna tvingas säga nej till våldsutsatta kvinnor som söker skydd.

Det är inte bara bostadsbristen som utgör hinder för dessa kvinnor att få en bostad. I många fall har kvinnan utsatts för ekonomiskt våld där partnern tagit kontroll över ekonomin, tagit lån i hennes namn och orsakat skulder och betalningsanmärkningar. Med sådana förutsättningar blir det svårt att godkännas av en ny hyresvärd på en marknad där höga krav ställs på resursstarka hyresgäster.

Många kommuner saknar en handlingsplan för hur de ska hjälpa våldsutsatta kvinnor från kvinnojour till ett långsiktigt boende. Kortsiktiga lösningar kan i vissa fall erbjudas så som vandrarhem eller osäkra andrahandsboenden. Andra tillhandahåller förturslägenhet i hemkommunen vilket i många fall är olämpligt ur ett säkerhetsperspektiv. En önskvärd utgångspunkt vore att förövaren flyttar på sig. Det är dock inte alltid möjligt att med kontaktförbud i den gemensamma bostaden skapa en trygg och säker plats för kvinnan att vistas på. För de kvinnor som på grund av hot- och riskbilden inte kan bo kvar i sin hemkommun erbjuder en sådan möjlighet ingen lösning.

Den 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Det är ett stort jämställdhetspolitiskt misslyckande att en kvinna år 2015 ska behöva riskera hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden för att hon väljer att lämna en våldsam partner. Därför uppmärksammar Sollentuna kvinnojour denna dag genom att anordna ett evenemang där vi riktar fokus på bostadsfrågan för våldsutsatta kvinnor. Vi lämnar också tre konkreta förslag på åtgärder för att öka medvetenheten och lösa denna fråga:

  • Lyft upp frågan om hemlöshet för våldsutsatta kvinnor strategiskt på kommunledningsnivå. Bostadsfrågan ska inte reduceras till en socialtjänstfråga. Problemets komplexitet på strukturell och individuell nivå gör att större samverkan krävs mellan olika aktörer på olika nivåer.
  • Ställ högre krav på de kommunala bostadsbolagen och bygg fler billiga hyresrätter som också kan tillgodose behov för resurssvaga grupper på bostadsmarknaden. Kommunerna måste se över de allmännyttiga bostadsbolagens sociala ansvar att sörja för tillgången till bostäder för särskilda grupper så som våldsutsatta kvinnor.
  • Öronmärk hyreskontrakt till våldsutsatta kvinnor så att de snabbt kan få ett boende för att kunna påbörja ett tryggt liv.


Joanna Olsson, Styrelseledamot, Sollentuna kvinnojour

Publicerad på ETC den 10 november 2015.