Vi behöver en lag mot skadliga sexrobotarna

20:e feb 2019

”Sexrobotar” och ”sexdockor” förstärker och normaliserar synen på kvinnor som objekt och normaliserar mäns våld mot kvinnor. Det är dags för skärpt lagstiftning så att ny teknik inte reproducerar värderingar om att exploatera kvinnors kroppar.

DEBATT | SEXROBOTAR. Nyligen kunde vi läsa i Dagens Nyheter om att så kallade ”sexrobotar” står redo att skeppas ut från en fabrik i San Diego till män som är villiga att köpa människoliknande, AI-driva robotar med syfte att lyda och utföra sexuella handlingar när helst ägaren behagar. I november öppnades Finlands första bordell med så kallade ”sexdockor”. I december kom nyheten om att tullen beslagtagit ”sexdockor” som beställts på nätet, som liknas vid barn. En första tanke är att detta är en harmlös företeelse eftersom robotarna är just produkter och inte människor, men förekomsten av dessa robotar säger mycket om vår samtid. Varför är män villiga att betala tiotusentals kronor för en robot som lyder deras minsta befallning?  

Robotar för våldtäktsmän och pedofiler
Många av de ”sexrobotar” och ”sexdockor” som tas fram har utseenden och attribut som är typiska för den objektifierande, sexualiserade och förnedrade kvinnan som återfinns i dagens mainstreampornografi. Hon säger heller inte nej till något som mannen önskar, om hon inte är programmerad för att göra det. Många robotar är till och med programmerade att uppvisa motstånd så att mannen som har sex med roboten kan leva ut sina våldtäktsfantasier. Det är heller inte ovanligt att både robotar och dockor föreställer barn, så att vuxna män kan simulera övergrepp på barn. 

Från tidigare forskning på liknande områden vet vi att den typ av fantasier som stimuleras av ny teknik ofta leder till verkligt våld mot flickor och kvinnor. Tydliga paralleller går att dra till pornografiforskningen där sambandet mellan konsumtion av pornografi leder till sexistiska attityder mot kvinnor och faktiskt våld. Om pornografi som av många uppfattas som ”att titta på något” kan inspirera till övergrepp, vad förväntar vi oss då att människoliknande robotar som män interagerar med ska leda till? 

Farlig avhumanisering
AI- och etikforskaren Kathleen Richardson menar att avhumaniseringen av vissa grupper, i det här fallet kvinnor, berättigar slaveri och exploateringen av kvinnokroppen genom ny teknologi är en del av detta. Låt inte den tekniska utvecklingen styras av sexindustrin. Utvecklingen av ny teknik ska underlätta för människor, göra världen till en mer jämställd och jämlik plats, inte tvärtom! 

Vi kräver: 

  •  Att svenska myndigheter ska försvåra för bordeller med robotar och dockor att öppna i Sverige. 
  • Att forskning som studerar sambandet mellan sexuella kontakter med robotar och dockor och verkliga övergrepp ska initieras.
  • Att en utredning ska tillsättas för att ta fram förslag på hur ett förbud mot och begränsning av teknik och verksamheter som normaliserar övergrepp kan utformas. 
  •  Att en bred, nationell informationskampanj om rätten till ett sexliv fritt från övergrepp och kommersiella intressen ska genomföras.
  •  Att sex- och samlevnadsundervisningen ska adressera porrindustrin, sexdockor och sexrobotar ur ett perspektiv som problematiserar kön, sexualitet och makt. 

En lag sätter normen
Sverige har i 20 år haft ett regelverk som straffbelägger sexköpare och som minskat efterfrågan på prostitution. Sexköpslagen har haft en tydlig normerande effekt och påverkat synen på sexköp och kvinnokroppen. Nu måste Sverige ta nästa steg och våga adressera den pågående tekniska utvecklingen som drivs framåt av sexindustrin på bekostnad av verkliga kvinnor och flickor.  

Av

Clara Berglund 
Generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby 

Jenny Westerstrand
Ordförande, Roks 

Olga Persson
Generalsekreterare, Unizon 

Zandra Kanakaris
Ordförande, Unizon 

 

Publicerad i Expressen 20 februari 2019.