Vi kräver ett 34-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor

14:e okt 2020

Mäns grova brottslighet mot kvinnor kräver lika kraftfullt politiskt agerande och operativa åtgärder som mäns brottslighet mot andra män. Unizon kräver nu ett 34-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor, skriver Olga Persson och Rebecka Andersson.

Foto Stefan Löfven: Sven Lindwall.

 

DEBATT i Expressen 14 oktober 2020: Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. Bara första halvåret 2020 har 18 900 fall av misshandel mot kvinnor och flickor och 4 250 våldtäkter anmälts. SVT sänder nu dokumentärserien ”Våldsam kärlek”. Den visar alldeles uppenbart att det handlar om grova brott; våldtäkter, grov misshandel, försök till mord, mord och förföljelse. En kriminalitet som pågår dygnet runt om, året om.

För ett år sedan presenterade Justitieminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Mikael Damberg (S) ett 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten. Precis som när det gäller gängkriminalitet krävs en nolltolerans mot brottsligheten mot kvinnor.

Knäpptyst i partiledardebatten


Under söndagens partiledardebatt nämndes inte mäns våld mot kvinnor en enda gång. Statsminister Stefan Löfven nämnde heller inte mäns våld mot kvinnor i sin regeringsförklaring. Det är anmärkningsvärt att varken en feministisk regering eller någon av partiledarna lyfter mäns grova brottslighet som drabbar kvinnor.

Frågan kräver samma status, resurser och engagemang och måste tas på samma allvar som mäns våld mot andra män. Politiker och polisen måste visa att samhället inte accepterar hot och våld. Ingen kvinna eller tjej ska bli misshandlad, hotad, förföljd eller våldtagen utan att riktade åtgärder sätts in mot förövaren. Det behövs inte fler utredningar eller kunskapsöversikter – all kunskap finns redan.

Här är våra grundkrav


Unizon kräver ett lika gediget 34-punktsprogram mot mäns grova brott mot kvinnor, där alla berörda departement får ett tydligt ansvar. Här är grundkraven som regeringen bör ha med i programmet:

  • Utred alla anmälda brott. Polisen ska skyndsamt säkra bevis och hålla inspelade förhör både med utsatta, misstänkta samt anhöriga. Polisen ska erbjuda ett omfattande personskydd och brottsofferstöd och samarbeta med kvinnojourer och andra organisationer som kan stötta utsatta genom hela processen.
  • Använd kontaktförbuden. Det geografiska lotteriet om hur och när ett kontaktförbud beviljas måste upphöra. Överträdelser av kontaktförbud får inte vara straffria. Tre fall av överträdelser ska straffas som grov kvinnofridskränkning.
  • Höj statusen för brotten och för de som arbetar mot mäns våld mot kvinnor och barn inom hela rättskedjan. Begreppet ”Brott i nära relation” signalerar att dessa brott är något annat än grova brott som faller under allmänt åtal. Men brottet blir inte mindre grovt för att det sker hemma och inte ute på gatan. Grova våldsbrott och våldtäkter får inte nedprioriteras på grund av att annan brottslighet har högre status inom polisen.
  • Höj straffet för grov kvinnofridskränkning till minst ett års fängelse. Minst ett års fängelse för ett brott innebär möjlighet att använda sekretessbrytande regler för att få viktig information från socialtjänst och hälso- sjukvård och höjer status för brottet i hela rättskedjan.
  • Bryt invanda mönster och godtyckliga nedläggningar av ärenden. När utredningarna blir bättre så ska fler åtal väckas.
  • Obligatorisk utbildning krävs inom alla led. Det behövs en grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn hos alla polisanställda, ordningsvakter och annan trygghetsskapande personal.
  • Våldsutövande män och killar ska alltid hållas ansvariga för sina handlingar genom rättsväsendets åtgärder och genom att genomgå beteendeförändrande insatser, under strafftiden och efter avtjänat straff.

Även rikspolischefen behöver vakna

Vi kräver att regeringen prioriterar denna fråga och att rikspolischefen Anders Thornberg, inrikesminister Mikael Damberg (S) och justitieminister Morgan Johansson (S) samverkar och i praktiken visar att våldsbrott mot kvinnor prioriteras på samma sätt som våldsbrott mot män.

Vi är gärna behjälpliga med att färdigställa det 34-punktsprogram för ”Nollvision mot mäns grova brottslighet mot kvinnor” som vi härmed påbörjat.

Av

Olga Persson

Ordförande Unizon

Rebecka Andersson

Generalsekreterare Unizon

Unizon samlar över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Varje år har jourerna över 120 000 stödkontakter med framförallt kvinnor och tjejer.