Vi måste prata om porrens påverkan

02:e sep 2016

Vi kan inte längre prata om mäns våld mot kvinnor utan att prata om porrens påverkan, skriver Unizon i uttalande tillsammans med kvinnojourer och riksförbund från Norge, Danmark, Island, Finland, Färöarna och Grönland efter konferensen Nordiska Kvinnor Mot Våld.

Den årliga konferensen Nordiska Kvinnor Mot Våld samlade sista helgen i augusti nära 200 kvinnor från kvinnojourer och riksförbund från Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island, Grönland och Färöarna. Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, var årets tema.

Istanbulkonventionen är ett av de starkaste verktygen vi har i kampen mot mäns våld mot kvinnor. Men ska den ha en verklig verkan måste de nordiska länderna arbeta hårdare med att verkligen implementera den. Staternas ansvar är centralt. Män och killar ska uppmuntras till att ta ansvar och vara aktiva i att stoppa våld och åldersanpassad undervisning om våld ska ingå i läroplanen på alla nivåer i utbildningssystemet. Detta beslut är av stor betydelse och en förutsättning för att öka medvetenheten och öka säkerheten för kvinnor i de nordiska samhällena.

Konventionen slår fast att staten ska samarbeta med civilsamhällets organisationer och tillhandahålla finansiering för att till exempel kvinnojourer ska kunna stötta och skydda kvinnor som utsätts för mäns våld. Våld ska tas i beaktande när vårdnad och umgänge med barn döms och pappans rätt till umgänge eller vårdnad får inte sätta den utsatta kvinnan eller barnets rättigheter och säkerhet i fara. En mycket viktig bestämmelse är att samtycke kommer att vara den viktigaste punkten i våldtäktsmål. Det är inte längre nödvändigt att bevisa användning av våld.

Island och Norge har fortfarande inte ratificerat konventionen. Nordiska kvinnor mot våld uppmanar de norska och isländska myndigheterna att ta ansvar och ratificera konventionen omgående. Fem års väntan är allt för lång tid.

Kvinnojoursrörelsen i de nordiska länderna har tillsammans hundratals års erfarenhet av att arbeta mot mäns våld mot kvinnor men det är fortfarande en viktig pusselbit som saknas. Vi kan inte längre prata om mäns våld mot kvinnor utan att prata om porrens påverkan. Porren visar bilder av våld och övergrepp mot kvinnor, tjejer och barn och finns nu i varje människas telefon, gratis och tillgänglig dygnet runt. Bilderna porren visar ligger långt ifrån samhällets offentliga värderingar om jämställdhet. Kunskapsstödet för hur mäns våld mot kvinnor hänger samman med porrindustrins bilder är i dag starkt och detta måste ges utrymme i de insatser stater vidtar för att bekämpa våldet.

Konventionen nämner tyvärr varken porr eller prostitution, två av de största uttrycken för ojämställdhet mellan kvinnor och män. Staterna bör också använda en del av nationalbudgeten för att stoppa mäns våld mot kvinnor och tydliga sanktioner ska till för de stater som inte följer konventionens bestämmelser.

De nordiska kvinnojourerna har höga förväntningar på Istanbulkonventionen. Nu måste staterna ta ansvar för att verkligen implementera konventionen för att den ska nå sitt mål.  Vi är optimistiska och övertygade om att om vi alla står vakt och samhälle, myndigheter och civilsamhälle arbetar aktivt mot mäns våld mot kvinnor kan vi nå verklig jämställdhet i de nordiska välfärdsstaterna.