Att upptäcka våld - en livsviktig uppgift

Börjar:

05:e maj 07:30 2023 datumet har passerat

Slutar:

05:e maj 08:30 2023 datumet har passerat

Digitalt

Vårdförbundet och Unizon bjuder in till ett webbinarium på Internationella Barnmorskedagen.

De flesta kvinnor i Sverige träffar vid något tillfälle i livet en barnmorska. Mötet kanske sker på en ungdomsmottagning, förlossning, vid gynekologisk cellprovtagning, preventivmedelsrådgivning eller abort. Studier visar hur vanligt våldet är, både internationellt och i Sverige.

Barnmorskan har då stora möjligheter att identifiera våldsutsatta kvinnor och erbjuda stöd och hänvisa till kvinnojour, tjejjour och polisen - och att vara den där viktiga som ser och ser till att kvinnan får en möjlighet till ett liv fritt från våld.

På Internationella Barnmorskedagen den 5:e maj välkomnar Vårdförbundet och Unizon till en kunskapshöjande frukost, där du får praktiska verktyg, pepp och stöd i hur du kan vara den där viktiga personen som står på kvinnans sida och förändrar hennes liv. Det kan vara både vid frågor om abort eller vid våldsutsatthet.


Dag: 5 maj
Tid: 7:30-8:30
Plats: Digitalt
Anmälan: sker via Vårdförbundets hemsida

Välkomna!