Bokrelease: Joakim Medin - Samhällsbärarna

Börjar:

22:e mar 18:00 2021 datumet har passerat

Slutar:

22:e mar 19:00 2021 datumet har passerat

Unizons facebook

Journalisten Joakim Medin fick hösten 2020 i uppdrag av Unizon att göra en Sverigeresa för att rapportera om den praktiska verklighet kvinnorörelsen levt i under pandemiåret 2020. Ett år när dess arbete visat sig bli mer samhällsbärande än någonsin. Resultatet är boken Samhällsbärarna, med intervjuer med 20 av Unizons medlemsorganisationer och ordförande Olga Persson.

I slutet av 2020 rapporterades det att en tredjedel av alla svenska kommuner sett en ökning av våld i hemmet under coronapandemin. Unizons jourer varnade för en sådan ökning redan när pandemin bröt ut. Sedan coronaviruset började spridas i Sverige har jourrörelsen skalat upp, ställt om och anpassat sin verksamhet efter denna nya verklighet.

Journalisten Joakim Medin fick hösten 2020 i uppdrag av Unizon att göra en Sverigeresa för att rapportera om den praktiska verklighet kvinnorörelsen levt i under pandemiåret 2020. Ett år när dess arbete visat sig bli mer samhällsbärande än någonsin. Resultatet är boken Samhällsbärarna, med intervjuer med 20 av Unizons medlemsorganisationer och ordförande Olga Persson.

Drygt ett år efter coronapandemins utbrott släpper Unizon och Joakim Medin denna viktiga bok om ett samhälle i kris där den samhällsbärande jourrörelsen visat sig vara bokstavligen livsviktig för våldsutsatta kvinnor och barn.
Välkommen till ett boksläpp och samtal om jourrörelsen under coronapandemin med Joakim Medin, Unizons ordförande Olga Persson och Camilla Skyttman från ungdomsjouren Kraftbyrån.