Digital extrakongress

Börjar:

28:e nov 10:00 2020 datumet har passerat

Slutar:

28:e nov 18:00 2020 datumet har passerat

Digitalt

Enligt beslut vid kongressen den 25 april ska det kallas till extra kongress för val av valberedning. Vi håller den extra kongressen i samband med Unizons digitala ordförande- och ledarkonferens den 28 november 2020 i Stockholm. Mer info har skickats ut till medlemsjourerna.