En skola fri från våld – så kan Elevhälsan förebygga våld

Börjar:

09:e nov 12:00 2023 datumet har passerat

Slutar:

09:e nov 12:30 2023 datumet har passerat

Digitalt

Mäns och killars våld mot kvinnor och flickor påverkar barn i alla åldrar. För många är skolan den trygga platsen när pappa utsätter mamma för våld hemma, för andra är skolan platsen där de utsätts för ofredanden, kränkningar och andra former av våld. Elevhälsan har en stor möjlighet att göra livsviktig skillnad - för allas rätt att leva i trygghet och fria från våld.

Unizon välkomnar under höstterminen till tre kunskapshöjande lunchwebinarium!

7 september klockan 12:00-12:30: Mäns våld mot kvinnor – hur påverkas barnen?           

5 oktober klockan 12:00-12:30: Ungas våldsutsatthet – så stöttar vi unga tjejer

9 november klockan 12:00-12:30: Sexualitet, samtycke och relationer - hur påverkar pornografin samtyckeskulturen?                                                                                

Anmälan till: info@unizon.se