Unizon på Frihamnsdagarna i Göteborg

Börjar:

03:e sep 10:15 2021 datumet har passerat

Slutar:

03:e sep 11:00 2021 datumet har passerat

Digitalt

Unizons ordförande Olga Persson deltar i Jämställdhetsmyndighetens seminarie Hur har pandemin påverkat jämställdheten?

Hur har pandemin påverkat jämställdheten?

När många blir isolerade under coronapandemin ökar risken för våld. Ett samhälle i kris, ekonomisk press och ångest över situationen är bidragande orsaker. Det är viktigt att alla kommuner har beredskap och en krisplan för hur extra stöd och personal till kvinnojourer, skyddade boenden, kommuners kriscentrum och stödlinjer ska hanteras nu när trycket väntas öka även på dem. Fler män dör och intensivvårdas av covid-19 än kvinnor. Samtidigt riskerar de stora förändringar som sker i samhället leda till en ökad psykisk ohälsa, som drabbar fler kvinnor. Män ser ut att riskera jobben i högre utsträckning än kvinnor. Men mäns jobb har i tidigare samhällskriser återhämtat sig snabbare än kvinnors och hur det kommer att se ut efter denna pandemi beror på hur den hanteras. Gymnasieskolor och många högstadieskolor har bedrivit distansundervisning under pandemin. Särskilt elever med behov av särskilt stöd, där fler är pojkar, påverkas negativt av omställningen till distansundervisning. Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till ett panelsamtal om hur pandemin har påverkat jämställdheten i samhället.

Medverkande:
Olga Persson, förbundsordförande, kvinnojoursorganisationen Unizon
Maj Bjurving, enhetschef, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i Göteborg
Jens Sandahl, enhetschef, Jämställdhetsmyndigheten
Mikael Thörn, enhetschef, Jämställdhetsmyndigheten
Bosse Parbring, kommunikatör, Jämställdhetsmyndigheten (moderator)

Följ seminariet från denna länk: