Frukostseminarium: Hitta hem - barns rätt till en trygg bostasd efter att ha upplevt våld

Börjar:

11:e maj 09:00 2021 datumet har passerat

Slutar:

11:e maj 10:30 2021 datumet har passerat

Digitalt

Rädda Barnen bjuder in till ett digitalt frukostseminarium om barns rätt till en trygg bostad efter att ha upplevt våld. Unizons ordförande Olga Persson deltar.

Hitta hem – digitalt seminarium om barns rätt till en trygg bostad efter att ha upplevt våld.

När ett barn tvingas söka skydd från våld i hemmet tillsammans med ena föräldern vänds livet plötsligt upp och ned. Enligt Socialstyrelsen bodde 6200 barn minst en natt på ett skyddat boende i Sverige mellan den 31 juli 2018 och den 1 augusti 2019. Tiden efter skyddat boende innebär ofta en lång tid av otrygga boendelösningar. Grunden för att barn ska må bra och utvecklas är trygghet och stabilitet i vardagen.

Barn som upplever våld i hemmet är en mycket utsatt grupp som samhället behöver göra sitt yttersta för att stötta. Det behövs tydliga insatser för en hållbar boendesituation efter våldet så att barn kan landa och läka. På så vis hjälper vi barn att hitta hem igen.

Seminariet belyser och ger kunskap kring frågan om barns rätt till en trygg bostad efter våldet och avslutas med paneldebatt med politiska företrädare i Malmö Stad. Hur kan vi tillsammans hitta hållbara lösningar för målgruppen?

9.00–9.05 Inledning Sofie Olovsson Rädda Barnen.

9.05–9.20 Min tur att berätta – Barns röster om att leva med våld. Malin Rekke, leg. Psykolog BRIS.

9.20–9.35 Kvinnojourernas perspektiv på boendefrågan. Olga Persson, Förbundsordförande Unizon – riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer i Sverige.

9.35- 9.50 Hitta Hem – Film och föreläsning om barns rätt till en trygg bostad. Suzanna Holmberg, socionom, Sara Skoog, socionom, leg. Psykoterapeut Rädda Barnen.

10.00–10.25 Paneldebatt. Leds av moderator Tove Samzelius Fil. Dr i socialt arbete och tematisk rådgivare på Rädda Barnen.

Medverkar i panelen gör bland annat:

Sedat Arif (S) – Ordförande och ansvarigt kommunalråd för arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö Stad.

Janne Grönholm (Mp) – Ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö Stad och politisk sekreterare.

Helena Nanne (M) – Vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö Stad.

10.25–10.30 Summering och avslutning , Sofie Olovsson, Rädda Barnen.

 

Seminariet är gratis och anmälan görs via länk.