Hopp och mod - Olga Persson föreläser i Tynnered

Börjar:

26:e okt 19:00 2021 datumet har passerat

Slutar:

26:e okt 21:00 2021 datumet har passerat

Tynnered

Om kvinnor som mördas för att de vill leva sina liv. Om pojkar som växer i ett mansideal som gör dem olyckliga, hämmade och ensamma. Unizons ordförande Olga Persson föreläser för Svenska Kyrkan i Tynnered.

Olga Persson är förbundsordförande för Unizon. Unizon samlar över 130 idéburna och icke-vinstdrivande kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. 2020 hade Unizons jourer nära 140 000 stödkontakter med kvinnor och barn.

Sommaren 2021 var Olga Persson värd för Sommar i P1, lyssna gärna!  För att läsa mer om Olga Persson, Unizon, jourerna eller få stöd - besök gärna www.unizonjourer.se

Här kan du läsa mer: https://www.svenskakyrkan.se/Vastra-Frolunda-pastorat/nara-dig