Internationella Brottsofferdagen

Börjar:

22:e feb 09:00 2023 datumet har passerat

Slutar:

22:e feb 16:30 2023 datumet har passerat

Digitalt & på plats

Unizon är medarrangör och deltar med seminarium på Brottsofferdagen.

Bör psykiskt våld kriminaliseras? Hur vanligt är det att personer med funktionsnedsättning utsätts för våld? Vad har hänt på kvinnofridsområdet på senare tid och hur går vi vidare? På Internationella Brottsofferdagen den 22 februari kan du ta del av ny svensk forskning på brottsofferområdet och fördjupa dina kunskaper om brottsoffers situation och rättigheter. Temat i år är våld i nära relationer och justitieminister Gunnar Strömmer inleder konferensen, som hålls på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Sista anmälningsdag är den 10 februari.

Mer information och anmälan finns här!