Internationella Brottsofferdagen

Börjar:

22:e feb 09:00 2024 datumet har passerat

Slutar:

22:e feb 16:00 2024 datumet har passerat

Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, 111 20 Stockholm

Unizon är medarrangör och deltar med seminarium på Brottsofferdagen.


Årets Internationella Brottsofferdag fokuserar på brottsutsatthet i områden med socioekonomiska utmaningar. Hur ser sambandet ut mellan gängkriminalitet och pojkar som upplevt eller utsatts för våld i nära relation under sin uppväxt? Har barn och unga i kriminella nätverk möjlighet att lämna brottsligheten?

Mer information och anmälan finns här.