Jämställd hälsa

Börjar:

02:e feb 13:00 2021 datumet har passerat

Slutar:

02:e feb 16:00 2021 datumet har passerat

Digitalt

Riffi anordnar digitala konferensen Jämställd hälsa. Unizons ordförande Olga Persson deltar i panel.

Dagens forskning tyder på att det råder ojämställd och ojämlik hälsa i Sverige. Utrikesfödda kvinnor har sämre hälsa än övriga befolkningen. Tillgången till läkarundersökningar, lågt deltagande i hälsoundersökningar, kunskap om hiv-prevention och andra sjukdomar är begränsad och påverkas av faktorer som socioekonomiska villkor, utanförskap samt språksvårigheter.

En studie från Uppsala universitet från 2014 visar t.ex. att mödradödligheten hos utrikesfödda kvinnor är flerfaldigt högre och att fastställandet av diagnoser sker för långsamt. Covid-19 har visat att människor har olika förutsättningar att skydda sig mot viruset.

Medverkande är bland andra forskare, praktiker samt organisationer från civilsamhället. Med anledning av coronapandemin kommer konferensen att hållas digitalt via Zoom.

Unizons ordförande Olga Persson deltar i panel klockan 15.00-16.00


Läs mer här!