Konferens Umgänge - för barnets bästa?

Börjar:

19:e okt 08:30 2023 datumet har passerat

Slutar:

19:e okt 16:00 2023 datumet har passerat

Scandic Continental, Vasagatan 22

Unizon välkomnar till heldagskonferens med fokus på vägen framåt för att skydda barn från tvångsumgänge.

Barn är de enda brottsoffer som samhället tvingar att träffa och leva med sina förövare. Att tvinga barn till umgänge med en våldsam förälder innebär förutom rädslan och risken att barnet utsätts för våld, hot och kidnappning också risken att barnet förlorar tilliten till vuxenvärlden och myndigheter.

I Sverige och runt om i världen pågår flera initiativ för att skydda barn.  Den 19:e oktober går vi vidare med en internationell utblick på lagstiftning gällande vårdnad, boende och umgänge och ser vad kan vi lära oss av varandra - för alla barns rätt att leva trygga och fria från våld. 

Dag: 19 oktober
Tid: 8:30-16:00
Plats: Centralt i Stockholm samt digitalt
Pris: 995 kronor för deltagande på plats, 495 kronor för digitalt deltagande
Anmälan till: info@unizon.se senast 15:e oktober

Medverkande: Sanam Gharaee, mamma till Tintin och ordförande i Lex Tintin-föreningen, Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Professor Emeritus Marianne Hester, OBE FAcSS, University of Bristol, Mikael Thörn, enhetschef Jämställdhetsmyndigheten, Ole Hultmann, fil. dr, leg. psykolog och psykoterapeut, Göteborgs Universitet, Åsa Landberg, leg. psykolog och psykoterapeut samt sakkunnig i frågor om våld mot barn på Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Olga Persson, ordförande Unizon, Tanja Hillberg, fil. dr i psykologi, sakkunnig barnfrid Unizon. 

Varmt välkommen!

 

Inbjudan Umgänge - för barnets bästa?

thumbnail

Inbjudan Umgänge - för barnets bästa?

1.2MB