Konferensen Tillsammans mot människohandel

Börjar:

09:e okt 09:30 2023 datumet har passerat

Slutar:

09:e okt 13:00 2023 datumet har passerat

Scandic Billingen, Skövde

Hur kan du i din roll bidra till att upptäcka, motverka och förebygga att människor utnyttjas? Europaparlamentariker Carina Ohlsson och LO i Västsverige bjuder in till en halvdagskonferens i samarbete med Polisen, Jämställdhetsmyndigheten, Unizon och Stiftelsen 1000 möjligheter.

Kanske arbetar du till vardags med frågor som rör mäns våld mot kvinnor eller annan social utsatthet? Med upphandlingsfrågor, näringslivsstöd eller samhällsplanering? Med brottsförebyggande arbete eller brottsutredningar? Med arbetsmarknadsfrågor, arbetsmiljöansvar eller kontakt med underleverantörer? Med frågor som rör folkhälsa, utveckling och mänskliga rättigheter? Eller inom en bransch som ser och upplever spår av prostitution och mänsklig utsatthet?

Under en halvdag samlas vi för att lyfta upp frågan om hur vi gemensamt kan förebygga och upptäcka att människor exploateras och utnyttjas. 

Dagen kommer sättas i en kontext av byggen vid nya företagsetableringar men också ha bredare perspektiv än så. Konferensen vänder sig till dig som arbetar som tjänsteperson inom kommun, region, myndighet, fackföreningsrörelsen, näringslivet eller den ideella sektorn. 


Dag: Måndag 9 oktober
Tid: kl 9.30-13.00
Plats: Scandic Billingen, Skövde
Anmälan: via https://forms.gle/5i4E5vo5y4qhp2S77
Konferensen är kostnadsfri.
Kaffe och smörgås serveras vid ankomst, konferensen avslutas med lunch.

Konferensen arrangeras av: Europaparlamentariker Carina Ohlsson och LO i Västsverige i samarbete med Polisen, Jämställdhetsmyndigheten, Unizon och Stiftelsen 1000 möjligheter.

Varmt välkommen!