Kvinnans plats i hemmet - ett samtal om bostadssituationen för kvinnor i Stockholm

Börjar:

08:e mar 18:00 2021 datumet har passerat

Slutar:

08:e mar 19:00 2021 datumet har passerat

På internationella kvinnodagen bjuder Hyresgästföreningen region Stockholm och Feministiskt initiativ Stockholm in till ett samtal om en av de mest aktuella feministiska frågorna just nu: bostadssituationen för kvinnor. Unizons generalsekreterare Rebecka Andersson deltar.

För kvinnor som utsätts för våld är en egen bostad en avgörande faktor för att kunna lämna en våldsutövare. Var tredje kvinna som utsätts för våld uppger att hon stannar för att hon inte har någonstans att ta vägen. I pandemins spår har våld mot kvinnor ökat och utsattheten är stor.
Hyresgästföreningens initiativ Stoppa bostadskaoset har fått in mängder av vittnesmål från unga kvinnor, som i samband med bostadssökande eller under en boendesituation blivit utsatta för sexuella trakasserier. Samtidigt råder det akut bostadskris i Stockholm och hyresrätter ombildas och allmännyttan säljs ut.
Hur påverkar rådande bostadspolitik möjligheten för våldsutsatta kvinnor och barn? Hur fungerar det idag och vad behöver förändras för att fler ska kunna lämna? Vilka krav kan vi ställa för att nå förändring?
Deltagare:
Rebecka Andersson - Generalsekreterare, Unizon
Åsa Schelin - Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
Tove Samzelius - Forskare, institutionen för socialt arbete, Malmö Universitet
Susanne Sjöblom - Vice ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
Farida al-Abani - partiledare och kommunpolitiker i Stockholm (FI)
 
Samtalet modereras av Monica Fundin Pourshahidi. Fundin Pourshahidi är chef för folkrörelse och boutveckling på Hyresgästföreningen.

Klicka här för att se samtalet och läsa mer!