Lunchseminarium om könsstympning

Börjar:

01:e mar 12:00 2021 datumet har passerat

Slutar:

01:e mar 13:00 2021 datumet har passerat

Unizons Facebook

Den 1 mars bjuder Unizon in till lunchseminarium på vår Faecbook-sida.

Könsstympning är en form av grovt sexuellt våld som syftar till att kontrollera kvinnors och flickors liv och sexualitet. I samband med Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning den 6 februari släppte Unizons medlemsorganisation Existera rapporten ”Medan vi skärs tittar världen på”. Rapporten visar att 75 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha utsatts för könsstympning, vilket är nästan en fördubbling sedan 2015.

Sedan 1982 är det olagligt med kvinnlig könstympning, liksom att planera eller förbereda för kvinnlig könsstympning. Trots detta är kunskapen om könsstympning låg i Sverige och informationen till flickor och kvinnor om deras rättigheter är generellt eftersatt.

Välkomna till ett lunchseminarium måndagen den 1 mars om könsstympning. Vad krävs för att motverka könsstympning i Sverige? Vad vet vi om orsakerna till att antal könsstympade flickor och kvinnor har ökat? Vilka åtgärder behövs för att hjälpa de flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning?

Medverkande:
► Luul Jama, ordförande Existera
► Bita Eshraghi, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik och ansvarig för Amelmottagningen, Södersjukhuset i Stockholm
► Arbresha Rexhepi, utredare Jämställdhetsmyndigheten med ansvar för myndighetens uppdrag om förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor

Moderator: Olga Persson, ordförande Unizon

När: 1 mars kl 12.00-13.00
Var: Unizons facebook
Läs mer i Facebook-eventet: https://www.facebook.com/events/791741035020826/

Varmt välkommen!