Olga Persson föreläser för Fredrika Bremer-förbundet

Börjar:

12:e okt 18:00 2021 datumet har passerat

Slutar:

12:e okt 19:00 2021 datumet har passerat

Digitalt

”Mitt uppdrag här i livet är att kvinnor och flickor ska överleva. Kvinnor och flickor ska överleva, leva sina
liv som de vill och njuta, åtminstone ibland. Uppdraget är så enkelt att förstå så nästan alla är med på
tåget redan innan jag har hunnit förklara klart. Ändå är det så svårt att genomföra.”

Så sade Olga Persson, förbundsordförande för Unizon och styrelseledamot i Fredrika Bremer-förbundet,
i sitt Sommar i P1 2021. Olga har ägnat större delen av sitt liv åt att jobba inom kvinnojoursrörelsen för
ett jämställt samhälle fritt från våld. 2021 mottog hon Fredrika Bremer-förbundets hedervärda BRA-pris
för sina insatser mot mäns våld mot kvinnor och pornografi. Den 12 oktober gästar hon oss och föreläser
om mäns våld mot kvinnor - den ständigt pågående pandemin.

Unizon samlar över 130 idéburna och icke-vinstdrivande kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och
jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld.
Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt.
2020 hade Unizons jourer nära 140 000 stödkontakter med kvinnor och barn.

För att läsa mer om Olga, Unizon, jourerna eller få stöd - besök gärna www.unizonjourer.se

Varmt välkommen!

Anmälan till: stockholm-uppsala@fredrikabremer.se senast 11/10. En zoom-länk kommer att skickas till
alla anmälda före föreläsningen. Vårt program för hösten finns på hemsidan under fliken KRETSAR.
Nästa träff är 11/11 med författaren Christina Knight och 12/12 med marinchef Eva Skoog Hasslum.
Följ oss också gärna på Facebook: https://www.facebook.com/FredrikaBremerStockholmUppsaa