Olga Persson föreläser för S-kvinnor

Börjar:

11:e okt 18:00 2021 datumet har passerat

Slutar:

11:e okt 19:00 2021 datumet har passerat

”Mitt uppdrag här i livet är att kvinnor och flickor ska överleva. Kvinnor och flickor ska överleva, leva sina liv som de vill och njuta, åtminstone ibland. Uppdraget är så enkelt att förstå så nästan alla är med på tåget redan innan jag har hunnit förklara klart. Ändå är det så svårt att genomföra.”

Så sade Olga Persson, Unizons ordförande, i sitt Sommar i P1 2021. Olga Persson har ägnat större delen av sitt liv åt att arbeta inom kvinnojoursrörelsen för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Den 11:e oktober föreläser hon för S-kvinnor om den ständigt pågående pandemin - mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer. Olga Persson är förbundsordförande för Unizon, som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer som arbetar mot sexuella övergrepp.

Olga Persson tilldelades 2021 de hedersvärda prisen Anna Lindhs minnes-pris och Fredrika Bremers BRA-pris för sina insatser mot mäns våld mot kvinnor.

Unizon samlar över 130 idéburna och icke-vinstdrivande kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. 2020 hade Unizons jourer nära 140 000 stödkontakter med kvinnor och barn.

Sommaren 2021 var Olga Persson värd för Sommar i P1, lyssna gärna!

Om arrangemanget:

Mäns våld mot kvinnor är en ständigt pågående pandemi. Vad gör samhället för att förebygga våldet? S-kvinnor har bjudit in både Unizons ordförande, Olga Persson och Pernilla Börjesson som är enhetschef för social hållbarhet på Länsstyrelsen i Västmanland, för att vi ska kunna lära oss mer om hur vi sätter stopp på mäns våld mot kvinnor en gång för alla. 

Pernilla Börjesson kommer berätta om länsstyrelsens regionala strategi för myndighetssamverkan mot mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen arbetar med framtagandet av en ny strategi som gäller från år 2022. Pernilla kommer kunna föredra vad som sker på regional nivå.

Olga Persson är förbundsordförande för Unizon, som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer som arbetar mot sexuella övergrepp. Olga Persson har ägnat större delen av sitt liv åt att arbeta inom kvinnojoursrörelsen för ett jämställt samhälle fritt från våld. Den 11:e oktober föreläser hon för S-kvinnor om den ständigt pågående pandemin - mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer. Åsa Eriksson, moderator för samtalet, riksdagsledamot.

Seminariet sänds digitalt
OBS Anmälan sker senast den 9/10 till S-Kvinnor Västmanland Eva Hölke; evaholke@gmail.com