Olga Persson talar på Vägen framåt

Börjar:

27:e okt 09:00 2021 datumet har passerat

Slutar:

27:e okt 16:00 2021 datumet har passerat

Digitalt

Vägen framåt - en digital konferens om coronakrisens följder för jämlikheten och de mänskliga rättigheterna.

Den 27 oktober hålls en digital konferens om pandemin och de mänskliga rättigheterna, där bland annat Unizons ordförande Olga Persson talar.

Flera experter inom civilsamhället, forskningen och offentlig sektor kommer ge olika perspektiv på hur det ser ut idag och vilka insatser som krävs för att reparera skador och förebygga uppkomsten av nya.

För mer information om konferensen och talarna finns programmet för dagen här.

Konferensen är kostnadsfri och hålls av företrädare från Röda korset, Fonden för mänskliga rättigheter, Huddinge kommun, Malmö stad, Forum för levande historia, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och länsstyrelsernas samordnings- och utvecklingsuppdrag i mänskliga rättigheter.

För att ta del av konferensen registrera dig här senast den 25 oktober.