Råd för framtiden - Brå

Börjar:

14:e apr 09:00 2021 datumet har passerat

Slutar:

15:e apr 17:00 2021 datumet har passerat

Digitalt

Unizon deltar på Brottsförebyggande Rådets konferens Råd för framtiden, nationell konferens om lokalt brottsförebyggande arbete.

Unizons jourer runt om i landet har arbetat förebyggande mot mäns och killars våld i över 40 år. Den 14-15 april deltar Unizon på Råd för framtiden. Besök gärna vår monter och prata med oss om hur du kan kroka arm med våra medlemsjourer i det våldsförebyggande arbetet!

Unizon samlar över 130 idéburna och icke-vinstdrivande kvinnojourertjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Jourerna stöttarskyddarförebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. Alla jourer arbetar förebyggande genom sitt grundläggande arbete, flera jourer arbetar dessutom extra med våldsprevention genom föreläsningar och samarbeten med skolor, fritids, sportklubbar med mer. Jourerna finns över hela landet och samarbetar och samverkar gärna. 

Jourernas brottsförebyggande arbete
Jourerna är unika i sin våldsprevention då flera av dem arbetar på alla tre preventionsnivåerna samtidigt. Att kunna erbjuda både universell prevention, till exempel genom föreläsningar på en hel skola, selekterad prevention genom att hålla tjejgrupper och indikativt genom direkt stöd till utsatta är de en självklar samarbetspartner i det preventiva arbetet

2020 hade Unizons jourer nära 140 000 stödkontakter med kvinnor och barn, jourerna stöttar via stödsamtal live, chatt, telefon och sms. 

Besök oss på www.unizonjourer.se