Rapportsläpp: Ung i Sörmland

Börjar:

05:e maj 13:00 2022 datumet har passerat

Slutar:

05:e maj 15:00 2022 datumet har passerat

Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell, Eskilstuna

Rapporten Ung i Sörmland är en undersökning om ungas utsatthet för våld gjord av samtliga tjej- och ungdomsjourer i Sörmland. Under rapportsläppet kommer de delge resultat samt gå igenom analys efter avslutad undersökning.

Under januari/februari 2022 har samtliga tjej- och ungdomsjourer i Sörmland gått samman för att genomföra en undersökning om ungas utsatthet för våld. Enkäten har skickats ut till elever i årskurs nio samt sista året på gymnasiet runt om i Sörmland och utifrån deras svar har en rapport sammanställs – Ung i Sörmland.

Hur ser egentligen utsattheten ut hos våra unga? Vilken är den vanligaste platsen att bli utsatt på och vem är förövare? Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om våldsutsattheten bland unga för att jourerna och andra lokala aktörer bättre ska kunna möta upp deras behov. Därför bjuder de nu in till rapportsläppet av Ung i Sörmland där de delger resultat samt analys efter avslutad undersökning. Eventet inleds av Unizons generalsekreterare Rebecka Andersson som kommer delge jourernas samlade erfarenheter kring ungas utsatthet av våld.

När: Torsdag den 5 maj kl.13.30 (Mingel från kl.13.00)

Var: Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell (Eskilstuna)

Arrangörer: Ungdomsjouren Fria, Tjejjouren Mira, Kvinno- & tjejjouren Måna samt Tjejjouren Malva.

Anmälan: Mejla din anmälan till sofia@ungdomsjourenfria.se senast den 28/4

För mer info: se Facebook-eventet