Samtal om Samhällsbärarna

Börjar:

02:e dec 18:00 2021 datumet har passerat

Slutar:

02:e dec 19:00 2021 datumet har passerat

ABF Stockholm

Unizon och ABF bjuder in till ett samtal om jourrörelsens arbete under coronapandemin och om samhällets arbete mot den ständiga pandemin: mäns våld mot kvinnor.

I slutet av 2020 rapporterades det att en tredjedel av alla svenska kommuner sett en ökning av våld i hemmet under coronapandemin. Unizons jourer varnade för en sådan ökning redan när pandemin bröt ut. Sedan coronaviruset började spridas i Sverige har jourrörelsen skalat upp, ställt om och anpassat sin verksamhet efter denna nya verklighet.

Journalisten Joakim Medin fick hösten 2020 i uppdrag av Unizon att göra en Sverigeresa för att rapportera om den praktiska verklighet kvinnorörelsen levt i under pandemiåret 2020, ett år när jourrörelsen visat sig bli mer samhällsbärande än någonsin.

Resultatet är boken Samhällsbärarna, med intervjuer med 20 av Unizons medlemsorganisationer och Unizons ordförande Olga Persson.

Drygt ett och ett halvt år efter coronapandemins utbrott måste arbetet mot mäns våld mot kvinnor fortsätta med full kraft. Därför bjuder Unizon och ABF nu in till ett samtal om jourrörelsens arbete under coronapandemin och om samhällets arbete mot den ständiga pandemin: mäns våld mot kvinnor.

Medverkande:

Joakim Medin, journalist och författare till Samhällsbärarna

Olga Persson, förbundsordförande Unizon

Fler talare kan tillkomma.

Moderator: Vesna Prekopic, journalist, förläggare och debattör

Tid: 2 december kl 18.00

Lokal: Katasalen, plan 1 ABF Stockholm

Kostnad: gratis, men obligatorisk bokning av biljetter.

Läs mer: i Facebook-eventet

Samtalet sänds även online på ABF Stockholms facebooksida!