Seminarium: Hur drabbar bostadsbristen våldsutsatta kvinnor?

Börjar:

08:e feb 13:00 2022 datumet har passerat

Slutar:

08:e feb 14:00 2022 datumet har passerat

Digitalt i Stockholm

Den 8-9 februari 2022 håller Forum Jämställdhet Sveriges största jämställdhetskonferens digitalt i Stockholm där Unizon deltar med en monter.

En av delarna i jämställdhetskonferensen är ett seminarium som handlar om hur bostadsbristen drabbar våldsutsatta kvinnor den 8 februari kl.13:00-14:00 där Unizons förbundsordförande Olga Persson talar.

Den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är hemmet. Bostadssituationen i Sverige gör det nästintill omöjligt att hitta en ny bostad för våldsutsatta kvinnor. Trots kommunernas ansvar för att kvinnor och barn som utsätts för våld ska ha en trygg och egen bostad ger endast var sjätte kommun förtur i den kommunala bostadskön. Privata fastighetsbolag har nu börjat arbeta med frågan, men mer måste göras. I det här seminariet diskuterar vi lösningar för att kvinnor och barn ska få ett tryggt hem att bo i där de kan leva fria från våld.

MEDVERKANDE:

Olga Persson, ordförande Unizon

Fler medverkande tillkommer.

Information och anmälan finns här.