Seminarium om våld i ungas nära relationer

Börjar:

06:e maj 08:30 2021 datumet har passerat

Slutar:

06:e maj 12:00 2021 datumet har passerat

Digitalt

Länsstyrelsen bjuder in till ett seminarium där syftet är att få ökad kunskap om våld i ungas nära relationer. Hur påverkar våldet den unga samt hur kan vi upptäcka, ge stöd och skydd?

Länsstyrelsen har i regeringsuppdrag att ge kunskapshöjande insatser och har under år 2021 ett särskilt fokus på våld i ungas kärleksrelationer. Våld i nära relationer är viktigt att upptäcka i ett tidigt skede och att ge stöd och skydd till utsatta samt insatser till våldsutövare så att de tidigt bryter det våldsamma beteendet

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 maj 2021