Socionomdagarna

Börjar:

09:e nov 08:00 2021 datumet har passerat

Slutar:

10:e nov 19:00 2021 datumet har passerat

Unizon deltar på socionomdagarna, den 9-10 november i Stockholm. Vi håller föreläsningarna "Porr och prostitution i Sverige idag - unga tjejers erfarenheter" och "Vart ska våldsutsatta kvinnor ta vägen?" Kom på våra seminarier och besök gärna vår monter!

9 november kl 9:40-10:30
Porr och prostitution i Sverige idag - unga tjejers erfarenheter

  • Lägesbild över situationen i Sverige idag
  • Stöd i att stötta och stärka kvinnor och tjejer
  • Kunskap om porrens skadeverkningar och kopplingen mellan porr och prostitution

Med: Olga Persson, ordförande Unizon och Zandra Kanakaris, generalsekreterare för 1000 möjligheter

10 november kl 13:40-14:40
Vart ska våldsutsatta kvinnor ta vägen?

Kvinnojourernas livsgörande verksamhet håller på att förvandlas till en konkurrensutsatt tjänst på en marknad. Andelen privata, vinstdrivande aktörer har ökat från 8 till 37 procent på sju år. Samtidigt rapporteras det att kvinnor och barn inte får det stöd och skydd de har rätt till. Trots att inget hindrar kommuner från att undanta kvinnojourernas verksamhet från upphandling väljer många att upphandla skyddade boenden. Vilka blir konsekvenserna för våldsutsatta kvinnor och barn?
Med: Olga Persson, ordförande Unizon

Läs mer om Socionomdagarna här!