Unizon i Almedalen 2024

Börjar:

25:e jun 00:00

Slutar:

28:e jun 00:00

Visby, Gotland

Unizon och Unizons jourer deltar på Almedalsveckan 2024!

Unizon arrangerar

Manifestation: Stoppa Kvinnohatet - till minne av Ing-Marie Wieselgren

Datum: Onsdag 26/6
Tid:  kl 13:00 - 14:00
Plats: Donners plats
Arrangör: Klara K, Fredrika Bremer-förbundet och Unizon

 

Seminarium: Mäns dödliga våld mot kvinnor – samverkan för att rädda kvinnors liv

Datum: Torsdag 27/6
Tid:
kl 15:15 - 16:00
Plats:
Cramérgatan 6, "Campus Gotland, sal B14"
Arrangör:
Unizon

Våren 2024 rapporterade media åter om flera fall av misstänkta mord på kvinnor och flickor under kort tid. Mäns våld mot kvinnor är ett av våra allra största samhällsproblem och kräver samma status, resurser och kraftfulla åtgärder som mäns våld mot andra män.

Samverkan, uppföljning och resultatutkrävande är några viktiga åtgärder som krävs för att kvinnor ska överleva, men hur? Hur stoppar vi den ständigt pågående pandemin mäns våld mot kvinnor? Vilka lösningar finns för att garantera kvinnors och barns trygghet? Vilka åtgärder krävs från myndigheter, politik och civilsamhälle för att kvinnor inte ska fortsätta mördas? Hur ska verklig samverkan se ut?

Välkomna!

Unizon kommer även att ha ett tält på plats - vi ser fram emot att träffa er där!

Unizon medverkar i

Panelsamtal: Varför mördades 8-årige Tintin?
Datum:
Tisdag 25/6
Tid:
18:00 - 18:45
Arrangör:
 Lex Tintin-föreningen
Plats: Hamnplan, H209, "Barnrättstorget"

I detta panelsamtal kan du, utöver att lyssna till Tintins mamma Sanam, ta del av olika myndigheters samt experters syn på hur denna tragiska händelse kunde ske. Hur kunde en 8-årig pojke, som själv uttryckt rädsla och ovilja till att träffa sin pappa ändå bli tvingad?

Var brister det i samhällets skyddsnät och vad behöver vi förändra? Lex Tintin-föreningen skapades 2023 efter mordet på den 8-åriga pojken Constantin, som kallas för Tintin. Han mördades av sin pappa under ett tvångsumgänge, det vill säga ett umgänge som både Tintin själv och hans mamma motsatte sig.

Trots uppgifter om våld och risk för bortförande beslutade tingsrätten att hans pappa hade rätt till oövervakat umgänge, vilket ledde till Tintins död. Föreningen lyfter brister i samhället som möjliggjorde mordet på Tintin. Panelsamtalet har som syfte att sprida kunskap om barns våldsutsatthet och lyfta behovet av en akut förändring för att alla barn ska få möjlighet till en uppväxt fri från alla former av våld.

Medverkande:
Sanam Gharaee, Ordförande, Lex Tintin-föreningen
Camilla Orefjärd, Advokat, Lex Tintin-föreningen
Juno Blom, Barnombudsman, Barnombudsmyndigheten
Mikael Törn, Enhetschef, Jämställdhetsmyndigheten
Sara Skoog Waller, Fil.dr i psykologi, forskare vid Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet
Olga Persson, Förbundsordförande, Unizon
Parisa Amiri, Moderator, styrelseledamot, Unizon

 

Runda bordsamtal: Ett större jämställdhetsperspektiv på bostadsmarknaden
Datum: onsdag 26/6 
Tid:
8.30-9.30
Arrangör: Hyresgästföreningen

GAPF pratar dagligen med hedersutsatta som berättar att det stöd som idag erbjuds inte är tillräckligt. Ofta får utsatta enbart ett skalskydd men inte några långsiktiga stödinsatser. De placeras och sedan glöms de bort. I andra fall får utsatta inte ens ett skalskydd och lämnas kvar i förövarnas händer. Har samhället tillräcklig kunskap och förståelse för hedersvåldsutsattas levnadssituation? Hur ser vi till att yrkesverksamma erbjuder adekvata stöd- och skyddsinsatser? Evenemanget riktar sig till alla yrkesverksamma inom kommunen som möter barn och unga, såsom anställda inom skolan och socialtjänsten, men även hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom rättsväsendet som möter målgruppen.

Medverkande:
Olga Persson, Unizon
Jämställdhetsmyndigheten (som har fått i uppdrag att utreda just detta)
jämställdhetsministern 
olika aktörer från civilsamhället och fackrörelsen

 

Panelsamta: Vilket ansvar har kommuner för att stötta hedersvåldsutsatta? 
Datum:
onsdag 26/6 
Tid:
16:00-17:00
Plats: Ryska gränd 18, Grafikgruppen
Arrangör: Riksorganisationen GAPF- Glöm Aldrig Pela och Fadime  

Medverkande:
Olga Persson, Unizon
Soleyman Ghasemiani stödsamordnare, GAPF
Heléne Carlsson, verksamhetsutvecklare våld i nära relation, Brottsofferjouren Sverige
Camilla Waltersson Grönwall, socialtjänstminister, Moderaterna
Åsa Furén-Thulin, sektionschef för socialtjänst, SKR 

 

Läs mer om Almedalsveckan och se fullständigt program här.