Unizon på Barnkonventionsdagen

Börjar:

07:e feb 09:00 2023 datumet har passerat

Slutar:

07:e feb 16:00 2023 datumet har passerat

Livesänd

Den 7 februari 2023 anordnas en konferens på Barnkonventionsdagen.

På konferensen presenterar Tanja Hillberg, sakkunnig Barnfrid på Unizon, resultat från rapporten ”Umgänge – för barnets bästa?”. Barn är de enda brottsoffer som samhället tvingar att träffa sin förövare. För att göra barnens röster hörda och för att förstå de akuta och långsiktiga konsekvenserna av att som barn ha umgänge med sin eller närståendes förövare har Kantar Public på uppdrag av Unizon genomfört en riksrepresentativ befolkningsundersökning bland 1 013 unga vuxna i åldern 20–30 år.

I föredraget presenteras resultat som bygger på vad de unga vuxna själva har berättat om hur de som barn kände inför umgänget med den förälder som utövat våld och hur de upplever att umgänge har påverkat deras fysiska och psykiska hälsa samt relationer under uppväxten, men också i vuxenlivet.

Mer information om konferensen och anmälan finns här!