Unizon på Barnrättsdagarna

Börjar:

24:e maj 13:00 2022 datumet har passerat

Slutar:

24:e maj 14:00 2022 datumet har passerat

Karlstad + Digitalt

Årets tema på Barnrättsdagarna är: Varje barns rätt till utbildning och information.

Tanja Hillberg, Unizon och Gaëlle Briand, Unizons barnnätverk och Helsingborgs kvinnojour föreläser den 24 maj kl.13:00-14:00 under Barnrättsdagarna 2022 med föreläsningen: Vad hände med mina rättigheter? Barns röster om att leva gömd i Sverige.

Sammanfattning: För många barn utgör skolan en trygg och stabil punkt i tillvaron, som ger en känsla av normalitet och socialt sammanhang. Men barn på kvinnojour faller ofta mellan stolarna när kommuner saknar rutiner för barns skolgång. Under seminariet lyfter vi barnens röster och berättar om existerande samarbetsmodeller där kvinnojour och kommun arbetar tillsammans för att säkerställa rätten till skola och förskola för barn som bor i kvinnojourens boende.

Beskrivning: Under tidsperioden 2010–2020 har 14 094 våldsutsatta barn bott tillsammans med sin mamma på någon av Unizons kvinnojourer. För många barn är tiden på kvinnojourens boende den första tiden i deras liv som är fri från våld.

Om Unizons barnnätverk: Barnnätverket fungerar som Unizons samlade expertis i barnfridsfrågor. Nätverket består av barnansvariga från Unizons medlemsjourer med spetskompetens inom området barn och trauma.

Mer information om Barnrättsdagarna hittar du på barnrattsdagarna.se