Unizon på Barnrättsdagarna

Börjar:

14:e sep 08:00 2021 datumet har passerat

Slutar:

15:e sep 17:00 2021 datumet har passerat

Digitalt

Unizon deltar på Barnrättsdagarna med två seminarier och digital monter - besök oss gärna!

Unizon deltar traditionsenligt på Barnrättsdagarna, som i år ges digitalt. Var med och lyssna på våra föreläsningar och besök vår digitala monter.

Här kan du läsa mer om Barnrättsdagarna


Unizons seminarier

Inte konstigt att man mår dåligt
9 360 anmälda våldtäkterunder 2020, var tredje ung tjej uppger att hon blivit utsatt för sexualbrott, pandemi med distansstudier och en populärkultur inspirerad av porr där utseende är vad som räknas – inte konstigt att tjejer mår dåligt! Hör Unizon tillsammans med en av våra medlemsjourer beskriva verkligheten för våra unga och våra politiska förslag för att förebygga den psykiska ohälsan.
Medverkande: Hanna Nordberg, sakkunnig i våldsprevention på Unizon.
Julia Engström, kurator och sakkunnig våldsprevention & bemötande på Storasyster. Storasyster har tidigare varit med i Unizons nätverk för förebyggande arbete, spjutspetsjourerna och möter precis som alla unizons tjej- och ungdomsjourer en mängd unga främst tjejer varje år som söker stöd efter att ha blivit utsatta för män och killars våld.

Response-Based Practice – Ett verktyg för att stärka och synliggöra barns motstånd till våld
Under tidsperioden 2010-2020 har 14 094 våldsutsatta barn vistats tillsammans med sin mamma på någon av Unizons kvinnojourer. Bakom varje siffra är ett barn med egna upplevelser av våld och eget behov av stöd och skydd. Vi presenterar hur Response-Based Practice kan användas som ett praktiskt verktyg i stödsamtal med våldsutsatta barn för att stärka och synliggöra barns motstånd till pappas våld mot mamma och barnet själv.
Medverkande: Tanja Hillberg, fil. dr. i psykologi, sakkunnig i barnfridsfrågor på Unizon
Lotta Molander, familjebehandlare/kurator och barnansvarig på Kvinnojouren Huddinge. Lotta representerar Unizons barnnätverk, som är en spjutspetsgrupp inom förbundet med särskilt fokus och kompetens i området barn och trauma.

Unizons jourer på Barnrättsdagarna

Flera Unizonjourer deltar också på Barnrättsdagarna, Kvinnojouren Malva håller seminariet Barn och ungdomar utsatta för våld i nära relation 14 sept kl. 14:40 – 15:40 
Hur kan vuxna förstå, förklara och trygga barn som lever med, eller har levt med, våld i nära relationer? Barn och ungdomar drabbas hårt både av att uppleva, utsätta och utsättas av och för relationsvåld och barnen och ungdomarna behöver ges möjlighet till information och förståelse för sin situation.
Föreläsare: Maria von Willigerode, Kvinnojouren Malva