Unizon på brottsofferveckan

Börjar:

18:e feb 10:00 2021 datumet har passerat

Slutar:

18:e feb 16:00 2021 datumet har passerat

Digitalt

Tryggare Sverige anordnar Nationella Brottsofferveckan för nionde året i rad med syfte att uppmärksamma brottsdrabbades rättigheter och behov.

Unizons ordförande Olga Persson medverkar under torsdagen den 18 februari i två viktiga seminariepunkter:

Kl 10.00-12.00: Covid-19 och situationen för brottsdrabbade

Har pandemin ytterligare förvärrat brottsdrabbades redan begränsade möjligheter till hjälp, stöd och skydd? Har redan utsatta grupper blivit än mer utsatta? Hur kan vi i framtiden se till att de som drabbas av brott får den hjälp, stöd och skydd de förtjänar även under en kris?

Kl 13.00-15.00: Prostitution och sugardejting - ett olösligt problem?

Hur ser utvecklingen ut beträffande prostitution och hur ska vi hantera sugardejting på nätet utifrån den 20 år gamla sexköpslagen? Hur ser situationen ut för de som utnyttjas i prostitution? Hur kan vi komma tillrätta med problemen kopplat till köp av sexuella tjänster?

Samtliga seminarier arrangeras digitalt, är kostnadsfria och öppna för allmänheten! Ta del av programmet och anmäl dig via denna länk: https://tryggaresverige.org/tankesmedja/bov21