Unizon på CSW

Börjar:

17:e mar 13:00 2021 datumet har passerat

Slutar:

17:e mar 15:00 2021 datumet har passerat

Digitalt

Unizons ordförande Olga Persson vid FN i New York

Unizon deltar på CSW, Commission on the Status of Women, FN:s kvinnokommission och Unizons ordförande Olga Persson deltar som expert i den svenska regeringens delegation. I år ges kommissionen digitalt, vilket möjliggör för alla att delta.

Den 15:e mars inleds den 65:e sessionen av FN:s Kvinnokommission (Commission on the Status of Women, CSW). Under Kvinnokommissionen samlas världens länder för att följa upp tidigare åtaganden om kvinnors rättigheter och förhandla fram nya. Årets tema är könsbaserat våld samt kvinnors möjlighet att medverka i beslutsfattande och i det offentliga livet.

Unizons ordförande Olga Persson deltar som expert i regeringsdelegationen och kommer bland annat att moderera webbinariet ” COVID-19’s impact on sexualised exploitation of women and girls online" den 17 mars klockan 13:00-15:00 här: https://pathable.zoom.us/.../WN_4GEr5g9dTTaGyBPqQL54WQ

"COVID-19’s impact on sexualised exploitation of women and girls online"

Sedan coronapandemin bröt ut för ett år sedan har sexuell exploatering av kvinnor och flickor blivit en allt mer akut fråga att ta itu med och förstå konsekvenserna av, inte minst i och med den snabba takt som vårt samhälle, offentligt och privat, digitaliserats. I detta parallella event kommer vi att diskutera vilken skada digitaliseringen gjort och vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas för att hjälpa de kvinnor och flickor som överlevt sexindustrin.


Medverkande:


Per-Anders Sunesson, biträdande generaldirektör på Socialdepartementet, f.d. Sveriges ambassadör mot människohandel.
Hana Korchemnaya, psykolog, koordinator för onlinemottagning för våldsutsatta kvinnor och volontärsamordnare på Kriscentrum för kvinnor i St Petersburg (Ryssland).
Terry Forliti, generaldirektör på Breaking Free (Minnesota, USA).
Svante Tidholm, projektledare och metodutvecklare på organisationen MÄN (Sverige).
Moderator: Olga Persson, ordförande Unizon.
När: 17 mars klockan 13.00-15.00.

 

IN ENGLISH:
COVID-19’s impact on sexualised exploitation of women and girls online

Since the outbreak of COVID-19 the issue of sexualised exploitation of women and girls has been increasing in its intensity and range. Devastating consequences of the pandemic make it easier to lure women and girls into the sex industry promising them “easy money” for “internet-based jobs”, and the need to address growing digitalisation of sexualised exploitation is more urgent than ever. During our parallel event we will talk about the harms of digitalisation of sexualised exploitation and discuss concrete ways of helping women and girls survivors of the sex industry

See the webinar here: https://pathable.zoom.us/webinar/register/WN_4GEr5g9dTTaGyBPqQL54WQ