Unizon på Forum Jämställdhet

Börjar:

07:e feb 09:00 2024 datumet har passerat

Slutar:

08:e feb 15:00 2024 datumet har passerat

Karlstad

Den 7-8 februari 2024 är det dags för Forum Jämställdhet i Karlstad.

Unizon är partner till konferensen, deltar med monter och i programpunkterna:

Internationell utblick med FN:s rapportör för mäns våld mot kvinnor 

Dag: 7 februari
Tid: 15.45–16.15
Lokal: SOLA
Passet hålls på engelska

Hur ser utvecklingen ut i världen vad gäller mäns våld mot kvinnor och flickor? Varför blir det allt vanligare att tala om våld på ett könsblint sätt och vilka konsekvenser kan det få? Ta del av FN:s särskilda rapportör för våld mot kvinnors kunskap om exempelvis våldsamma pappors umgänge med barn, stöd och skydd till könsstympade kvinnor och digitalt faciliterat våld mot unga kvinnor.

MEDVERKANDE:
Reem Alsalem, FN:s särskilda rapportör för mäns våld mot kvinnor och flickor

MODERATOR: Olga Persson, förbundsordförande, Unizon

 

Utförsäljningen av våldsutsatta kvinnor
- nordisk jämförelse och Sveriges väg framåt

Dag: 8 februari
Tid: 11.15–12.15
Lokal: LM Eriksson

Länderna i Norden har gjort olika vägval i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, från privatisering till ökat statligt ansvar. I Sverige kommer nu flera ändringar i början på 2024 som påverkar organiseringen, bland annat tillståndsplikt för skyddade boenden. Hur ser utvecklingen i Sverige ut jämfört med övriga nordiska länder? Får kvinnor det stöd och skydd de har rätt till? Finns det en fri kvinnojoursrörelse kvar? Välkomna till ett samtal om hur vi kan nå visionen om ett jämställt samhälle fritt från våld.

MEDVERKANDE:
Ane Fossum, chef, Krisesentersekretariatet, Norge
Emelie Segerdahl,
kurator och samordnare, Agera kvinnojour
Åsa Witkowski
, sakkunnig kvinnofrid, Unizon

MODERATOR: Olga Persson, ordförande, Unizon

Fler medverkande tillkommer.

Läs mer om Forum Jämställdhet här!