Unizon på Forum Jämställdhet

Börjar:

07:e feb 09:00 2023 datumet har passerat

Slutar:

08:e feb 16:00 2023 datumet har passerat

Malmö

Den 7-8 februari 2023 är det dags för Forum Jämställdhet i Malmö.

Unizons programpunkt Forum Jämställdhet 2023:

Utförsäljningen av våldsutsatta kvinnor

- en jämförelse av kvinnofridsarbetet i Norden

De nordiska länderna har gjort olika vägval i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, alltifrån privatisering till ökat statligt ansvar. I detta seminarium ger vi en bild av nuläget i de nordiska länderna och samtalar med experter som sett kvinnofridsarbetet utvecklas med olika politiska förutsättningar. Vilka vägval har varit avgörande? Får kvinnor det stöd och skydd de har rätt till? Finns det en fri kvinnojoursrörelse kvar i Nordens alla länder? Välkomna till ett samtal som tar avstamp i nutiden för att undersöka hur vi kan nå visionen om ett jämställt Norden fritt från våld.

Datum & tid: 7 februari kl 14.15-15.15

Talare:

Olga Persson, ordförande Unizon

Ane Fossum, Daglig leder i Krisesentersekretariatet, Norge

Sari Laaksonen, Utvecklingsdirektör i Förbundet för Mödra- och skyddshem, Finland

Maria Søndergaard, chef, Dansk Kvindesamfund

Läs mer om Forum Jämställdhet här!