Unizon på nätverksträff för ideella krafter

Börjar:

10:e nov 09:00 2022 datumet har passerat

Slutar:

10:e nov 12:00 2022 datumet har passerat

Digitalt via Zoom

Tema: Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister och skyddat boende

Den 10 november anordnar Barnafrid och Childhood en nätverksträff för dig som är verksam inom landets ideella sektor. Syftet med nätverket är att bli en plattform där vi gemensamt kan arbeta för att öka kunskapen om våld mot barn och unga genom exempelvis föreläsningar, samtal och erfarenhetsutbyte.

På nätverksträffen presenterar Tanja Hillberg, sakkunnig Barnfrid på Unizon, resultat från rapporten ”Umgänge – för barnets bästa?” och Lotta Molander, hjärtstädare/kurator i Unizons barnnätverk, deltar i ett panelsamtal om Barnets bästa i frågor om vårdnad och umgänge.

Mer information och anmälan finns här!

Nätverksträffen är kostnadsfri och sänds digitalt via Zoom.

Länk skickas ut till dig som anmält dig några dagar innan sändningen.