Unizon på Socionomdagarna

Börjar:

08:e nov 08:00 2023 datumet har passerat

Slutar:

09:e nov 16:00 2023 datumet har passerat

Stockholmsmässan, Älvsjö

Unizon och Unizons jourer deltar på Socionomdagarna 8-9 november 2023.

UNIZONS SEMINARIUM 8:e november 

Umgänge - för barnets bästa?
När vårdnad, boende och umgänge ska avgöras ska principen om barns bästa gälla. Ändå tvingas barn till umgänge med en förälder de med rätta är rädda för.

  • Till och med barn som bor med sina mammor på kvinnojourernas skyddade boenden tvingas till umgänge, med pappa som är själva anledningen att de behöver leva skyddat.
  • Jämställdhetsmyndighetens granskning av 814 tingsrättsdomar gällande vårdnad, boende och umgänge bekräftar vad Unizon och många med oss lyft länge – samhället skyddar inte barn och mammor från våld. I 64 procent av de granskade fallen framkom uppgifter om våld och övergrepp.
  • Barn som tvingas till umgänge får psykiska men i vuxen ålder. 9 av 10 barn som har umgänge med sin eller en närståendes förövare upplever ångest, rädsla, sorg och frustration av umgänget. 9 av 10 får också bestående psykiska men.
  • Vad betyder en god och nära relation när den ena föräldern hotat, våldtagit och kränkt den andra föräldern? Vad kan samhället och socialtjänsten göra?

Talare: Olga Persson, ordförande riksförbundet Unizon och Tanja Hillberg, sakkunnig barnfrid, Unizon
Tid: Onsdag 8:e november kl 12:20-13:20

 

Vart tar kvinnorna vägen - tak över huvudet eller permanent bostad?
Unizons kvinnojourers stödsamtal med kvinnor ökar för varje år, samtidigt minskar antalet dygn som kvinnor beviljas skyddat boende av socialtjänsten.

  • Flera av Unizons jourer larmar om minskad beläggning och minskade förfrågningar. Tyvärr är det inte för att våldet minskat.
  • Unizons stödsamtal ökar varje år och kriminalstatistiken visar inte på någon minskning gällande mäns våld mot kvinnor.
  • De flesta är i teorin överens om att samhället måste förenkla för kvinnor som tar det modiga beslutet att lämna en våldsam man – genom att erbjuda skyddat boende i det akuta skeendet och ge förtur till permanent bostad. Hur är det möjligt att utvecklingen i landets kommuner går åt motsatt håll?

Talare: Olga Persson, ordförande riksförbundet Unizon 
Tid: Onsdag 8:e november kl 13:30-14:00

 

Läs mer om Socionomdagarna här.