Unizon på World Anti-Bullying Forum

Börjar:

01:e nov 09:00 2021 datumet har passerat

Slutar:

03:e nov 17:00 2021 datumet har passerat

Stockholm

Unizon är på plats med monter och föreläser under World Anti Bullying Forum 2021!

 

World Anti-Bullying Forum är en mötesplats för forskare och andra aktörer i arbetet mot mobbning. Friends initierade World Anti-Bullying Forum 2017 för att få slut på våld mot och mellan barn i enlighet med FN:s mål för en hållbar utveckling.

Unizons Hanna Nordberg, sakkunnig våldsprevention, är på plats under årets forum med föreläsningen "Sexual harassment = bullying?" där hon lyfter likheterna med att förebygga sexuella trakasserier och vikten av att benämna mobbing som en form av våld.

För mer information om World Anti-Bullying Forum klicka här.