Unizons kongress 2022

Börjar:

23:e apr 00:00 2022 datumet har passerat

Slutar:

24:e apr 00:00 2022 datumet har passerat

Skövde

Den 23-24 april 2022 hålls Unizons årliga kongress.

Kongressen är Unizons högst beslutande organ och det är kongressen som väljer styrelse och fastslår verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och inriktningsplan.

Under kongressen samlas kvinno- och barnrättsaktivister från Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer för att demokratiskt ta beslut om förbundets framtid.

En fristående kvinnorörelse är avgörande för en stark lagstiftning för kvinnors och barns rättigheter. Unizon är landets största demokratiskt organiserade folkrörelse för ett jämställt samhälle fritt från våld. Ingen annan del av välfärden drivs i så stor utsträckning av icke-vinstdrivande aktörer som kvinnofrid och barnfrid. Vårt unika bidrag till välfärden är att vi har kunskapen, erfarenhet sedan 40 år, förmågan att snabbt ställa om och att vi alltid arbetar för kvinnor och barns bästa, oavsett vad. Vi har inget annat uppdrag än det. Den enda vinst vi gör är samhällsvinst.

Unizons kongress 2022

Skövde 23-04-22

Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. 2020 hade Unizons jourer nära 140 000 stödkontakter med kvinnor och barn, samtidigt minskade antalet dygn kvinnor fick möjlighet att bo på skyddat boende till 55 dygn i snitt. Det är kommunernas socialtjänst som fattar beslut om insatsen skyddat boende och hur länge. Besök oss på www.unizonjourer.se

Presskontakt
Pressekreterare: Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se eller 073-924 34 92, eller Henny Bucht, henny.bucht@unizon.se eller 073-500 97 37.