Unizons kongress 2023

Börjar:

22:e apr 09:00

Slutar:

23:e apr 13:00

Stockholm

Kongressen är Unizons högsta beslutande organ. Den 22-23 april samlas engagerade på Unizons jourer i Stockholm för att tillsammans besluta om förbundets framtid.

Mer information finns på Unizons intranät.