Unizons ordförande- och ledarskapskonferens 2022

Börjar:

03:e dec 10:00

Slutar:

04:e dec 13:00

Stockholm

Unizons årliga ordförande- och ledarskapskonferens för medlemsorganisationerna.

Mer information finns på intranätet.