Vägen till bostad för våldsutsatta kvinnor - vems ansvar? Del 1: Fastighetsbolagen

Börjar:

21:e sep 09:00 2021 datumet har passerat

Slutar:

21:e sep 10:00 2021 datumet har passerat

Digitalt

Den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är hennes hem – särskilt om hon inte kan lämna det. Våldsutsatta kvinnor har rätt till en trygg bostad att leva i, ändå är det inte självklart att de får ett eget hem när de behöver det. Det är kommunerna som ansvarar för att kvinnor och barn som utsätts för våld ska få en ny, trygg och egen bostad, men Boverkets senaste rapport visar att enbart var sjätte kommun ger förtur till våldsutsatta kvinnor. Men vilka andra aktörer finns det som också kan ta ansvar och spela en avgörande roll för att säkerställa det som alla har rätt till – ett eget boende?

Välkomna till ett inspirerande seminarium där fastighetsbolagens roll i frågan om bostäder för våldsutsatta kvinnor står i fokus. Vilka möjligheter och skyldigheter har privata och kommunala aktörer när det kommer till att erbjuda bostäder till våldsutsatta kvinnor? Hur kan man kombinera sitt företags hållbarhetsansvar med att ta ett samhällsansvar?

Seminariet är del ett i en serie av tre där vi tittar på vägar till bostad för våldsutsatta kvinnor.
Del 1: Fastighetsbolagen
Del 2: Stat och kommun
Del 3: Bankerna

Medverkande:
► Sofia Friberg, fastighetsutvecklare Olof Lindgren
► Mikael Gustafsson, vice ordförande Unizon
► Johan Karlsson, CEO/VD Slättö
► Mathilda Lundin och Lovisa Löwenborg, Her House Foundation
► Pär Thomaeus, CEO/VD Sveaviken

Moderator: Olga Persson, förbundsordförande Unizon

Samtalet sänds på Facebook.