Webbinarie: Att osynliggöra våld mot kvinnor - om könsneutralitet i patriarkatets tjänst

Börjar:

01:e feb 12:00 2022 datumet har passerat

Slutar:

01:e feb 13:30 2022 datumet har passerat

Zoom

I föredraget diskuteras det idag utbredda användandet av könsneutrala begrepp som "våld i nära relationer" i beskrivningen av och arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Tisdag 1 februari, kl 12.00-13.30 via Zoom hålls webbinariet Att osynliggöra våld mot kvinnor - om könsneutralitet i patriarkatets tjänst via Högskolan i Gävle.

I föredraget diskuteras det idag utbredda användandet av könsneutrala begrepp som "våld i nära relationer" i beskrivningen av och arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Talaren Sarah Ljungquist, lektor i genusvetenskap, lyfter upp och problematiserar konsekvenserna av osynliggörandet och ställer detta i relation till det tydliga synliggörandet av det könsbaserade våldet under 1990-talet.

Samtalet följs av en panel där Unizons generalsekreterare Rebecka Andersson är med och diskuterar tillsammans med Susanne Mattsson som är forskare och adjunkt vid Nationellt Center för Kvinnofrid samt Kvinnojouren Blåklockan.

Webinariet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. För att få Zoom-länk, mejla din anmälan till: sara.wallerskoog@hig.se